Faktaboks

Kommune
Varde Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
320111
Sted- og lokalitetsnummer
190714-75
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Jordfæstegrav, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 1101 f.Kr.); Brandgrav i stenkiste, Bronzealder (dateret 1100 f.Kr. - 901 f.Kr.)

Original fredningstekst

1943: Høj, "Poghøj", 2,5 x 30 m. Affladet top med indsænkning. Indgravninger i S og SØ. Siderne bevokset med røn, birk og store fyrretræer. I plantage. 1987: Høj "Poghøj". 27 m i diameter og 2,80 m høj. Toppen affladet. Højen restaureret 1986. Græsklædt med enkelte træer.

Undersøgelseshistorie

1865
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1905
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1940
Diverse vind og vanderosion - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1942
Planlagt byggeri/anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1943
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1945
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1959
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1963
Diverse sagsbehandling - Rigsantikvarens FortidsmindeforvaltningUdstykningsplan, der ville berøre de fredede høje sb. 75-76 og 87-91.
1963
Museal prøvegravning - Rigsantikvarens FortidsmindeforvaltningFor at afgøre, om der var tale om en gravhøj eller en klitdannelse, foretoges en prøvegravning, der sandsynliggjorde, at Poghøj er et oldtidsminde, selv om humusindholdet i de øverste lag var usædvanlig ringe.
1964
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Diverse sagsbehandling - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1984
Museal prøvegravning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGravhøjen er opbygget af tørv på oprindelig terrænoverflade. Den er senere - hvornår vides ikke - dækket af flere sandflugtslag. En nyere nedgravning, der går igennem disse lag, stammer formentlig fra Anden Verdenskrig, hvor tyskerne ifølge lokale folk skulle have foretaget en gravning i toppen af Poghøj.
1986
Museal restaurering - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning"Poghøj". 27 m i diameter og 2,80 m høj. Toppen affladet. Højen restaureret 1986. Græsklædt med enkelte træer.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Sydvestjyske Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links