borgbankens overflade
.
den NØ-lige grav, set fra SØ
.
graven ned mod søen i NØ, set fra vest
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
342613
Sted- og lokalitetsnummer
040220-29
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Tegl, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Borg/Voldsted, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: Dekl. tinglæst 2/4 1964 kreds:26 Voldsted ved Humleore skov Voldstedet består af en borgbanke, der er ca. 175 x 150 m, og af en halsgrav, der afskærer banken mod nordøst. Med hensyn til voldstedets form og udstrækning, se iøvrigt vedføjede kort. På dette fortidsminde må der således ikke opføres byg- ninger af nogen art. Det må ikke fjernes, udjævnes eller be- skadiges ved pløjning, bortførsel af jord eller tilførsel af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Voldstedet er ubeplantet, men det tillades ejeren at beplante det således: indenfor den på vedføjede kort tegnede stiplede linie, der mod nord og syd forløber omtrentligt mellem coterne 5.00 og 6.00, mod øst mellem coterne 7.00 og 6.00 og mod vest mellem coterne 1.50 og 4.00, kan plantes Hybrid Asp, eventuelt blandet op med Ær og pyntegrønskulturer som underplantning, hvilket sidste vil være at fjerne inden udgangen af 1984. Udenfor linien kan plan- tes nåletræer. Det areal, der er underkastet ovenstående fred- ningsbestemmelser findes angivet på vedføjede kort, hvor det omgives af de der anførte servitutgrænser, hvis signatur er kryds-streg. Påtaleret tillægges Fredningsnævnet for Sorø amt og Nationalmuseet sammen eller hver for sig.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDen saakaldte Humle Øregaard midt i Skoven er et Befæstningsanlæg fra en fjern Fortid. En af Sø omgiven Tange paa 3 Tdr Land, aflang i NV-SØ. er afskaaret ved en Grav fra det nærmeste Terrain. Langs Søbredderne spores stensatte Dæmninger (?). - Der skal i nyere Tid være brændt Tegl paa Pladsen, hvorfra Udgravningerne og Forstyrrelserne paa "Øregaardens" Tomt hidrøre. (Terrainet kan ikke overses og Anlæget ret bedømmes før en nøjagtig Opmaaling bliver foretaget). Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer
1964
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldsted. Beskrivelse : se fredningstekst samt til denne vedføjede kort. Voldstedet er indenfor den i fredningsdeklarationen nævnte stiplede linje bevokset med temmelig tæt stående grantræer, 15-20 år gamle, højt græs samt noget løvkrat. Udenfor den stiplede linje er der gammel, tæt granskov. Beliggende i Humleore Skov, hvor et spor fører fra en privat skovvej. Der er mere end 1,5 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. Bevoksning: 1983: Græs og Nålekrat/-træer
2003
Diverse sagsbehandling - Sydvestsjællands Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumTæt bevokset med gamle graner og overgroet med mos.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links