Faktaboks

Kommune
Svendborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
411733
Sted- og lokalitetsnummer
090502-14
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Enkeltfund, Middelalder (dateret 1200 e.Kr. - 1399 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kærstrup voldsted. Voldstedet består af en indtil ca. 4 m høj, firsidet banke, ca. 65 x 65 m, omgivet af en tør grav. Voldstedet, hvis sam- lede udstrækning er ca. 90 x 90 m, er bevokset med træer og krat. Det fredede areal er identisk med hele matrikelnummer 1h af Valdemars slots hovedgård. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, bebyg- gelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Det er tilladt af fjerne eksisteren- de bevoksning, forudsat stød og rødder ikke tages op. Ny beplantning må kun foretages i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1876
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1876
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1972
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1976
Privat besigtigelse - Uspecificeret institution
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet Kærstrup. Måler 4,0 x 9,0 x 9,0 m. Firesidet banke omgivet af voldgrav, der i N har rest af en smal, formentlig subrecent adgangsrampe. Borgbankens topplateau er tæt bevokset med træer og krat. I topfladens N-lige del en stenfyldt fordybning, muligt en næsten opfyldt kælder. Mange teglbrokker (munkesten, munke og nonner) på og omkring voldstedet. Et sort kulturlag med tegl og dyreknogler oppløjet tæt SSV for voldgraven. NB: De angivne mål er ikke baseret på egne målinger, men taget fra fredningstekst. På grund af det meget tætte krat undlodes måling og fotografering. ** Seværdighedsforklaring ** En soignering af voldstedet ved rydning af den lavere del af træbevoksningen samt de plantede grantræer ville utvivlsomt medføre en smuk oplevelse af voldstedet set fra sognevejene i Ø og NV. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1992
Uspecificeret aktivitet - Svendborg Museum
1992
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceCirkulær klædeplombe af bly med våbenskjold på bagsiden, samt utydelig indskrift.
2006
Genstand givet til museum - Svendborg MuseumBent Sivertsen har indleveret genstande fra Kærstrup Voldsted, som hans far Carl Sivertsen har fundet i 1956.
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links