Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
21197
Sted- og lokalitetsnummer
140214-107
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Katholm voldsted. Voldstedet består af en uregelmæssig firesidet borgholm, der i øst-vest må- ler ca. 82 m og i nord-syd ca. 63 m. Borgholmen er omgivet af vandfyldte grave, der i syd, vest og nord er henholdsvis 40 m, 20 m og 25 m brede. Den østre voldgrav udvider sig til en lille sø, der er ca. 70 m bred. Langs den østre bred går en ca. 90 m lang og ca. 8 m bred dæmning. Over den sydlige voldgrav fører en muret bro og over den nordre grav en let jernbro. På borg- holmen ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i kl. A fredede ho- vedbygning. Gravenes lave kanter er delvis stensatte. Det fredede areal måler i øst-vest ca. 180 m og i nord-syd ca. 130 m. Grænsen for det fredede areal går langs voldgravenes øvre ydre kant, i øst dog langs yderfoden af dæmningen, hvor denne findes. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Flot og velplejet voldsted. En del grøde i voldgraven mod syd. Lidt sivbevoksning mm. i voldgraven mod vest.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links