Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Aflyst og slettet
Fredningsnummer
21194
Sted- og lokalitetsnummer
140214-46
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 15/6 1947 20/4 1961, aflyst. Tilgroet langdysse, 20 m lang og 9 m bred i Ø-V. I midten et langagtigt kam- mer uden dæksten. (Okt. 1986, MB) konstateret fjernet.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVestre Kirkehøj. Denne Langdysse er 56' lang og 28' bred. Dens Længderetning er fra Øst til Vest, og Fylden, hvor den ikke er bortgravet eller tildækket med udkastet Muld, er græs og lyngklædt og har en Højde af indtil 6'. Her er kun et Kammer, og det er udgravet saa dybt, at dets Stene hælde stærkt inad, og om kort Tid vil det være sammenstyrtet, thi Stenen (o) mod Vest er mere end halvt væltet ind. Kammerets nøjagtige Maal kan ikke opgives. Kammeret synes at have været langagtig fra N-S, og at have været næsten dobbelt saa lang som Middelbreden, samt at have været bredere mod Nord end Syd. Her er to Tærskelstene, een mellem Kammeret og Gangen og een, som lukkede Gangen ude i Flugtmed Bærestenene. Siden Jensen undersøgte Dyssen findes Jord og Stene, store og smaa, tynde og tykke i en stor Forvirring både i Kammer og i Gang. Bærestenene have en Højde af 5' 6". Gangstenene ere 4' høje og Tærskelen 1'. Gangen har været 7' lang og 3' bred samt 4' høj. Gangen har været dækket af med flade Steen, formodentlig de to, som nu findes afvæltede og henkastede i Hullet. Hvorledes Kammeret har været dækket kan nu ikke paavises. Af Dække eller Overligger sees nu ikke Spor. [[Jvnf. 404/47.]] ]]Fredet[[ [[J. 1105/61: sløjfet.]]
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1887
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSb. 14.02.14-46. NM A 8183-86. To Stenalders Grave paa Aalsrode Mark. (Hertil en Grundplan.) Sb. 14.02.14-46. Undersøgt i 1887 af Lieutenant J. Jensen, Grenaa. Herfra NM A 8183-86. Udgravningsberetning af d. 8/10 1887 samt -dokumentation (plantegninger) og fund fra J. Jensen, Grenaa, modtaget på N01. Paa Aalsrode Mark, paa Gaardmand Hans Christian Andersens Jorder, omtrent 1000 Alen nord for Aalsrode By, ligge i en indbyrdes Afstand af 25 Alen to forstyrrede Stenalders Grave, nemlig en Runddysse og en Langdysse. Begge dysser undersøgtes af Lieutenant J. Jensen, Grenaa, i 1887. Langdyssen var Sb. 14.02.14-46. Herfra hidrørte NM A 8183-86.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidTilgroet Langdysse, 20 m l., 9 m bred. Ø-V. I Midten et langagtigt Kammer uden Dæksten. [[Jvnf. 404/47.]] [[J 1105/61, sløjfet.]]
1946
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1947
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1961
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorFjernet.
1987
Aflysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterFFM_AFLYS,S

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links