Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
22193
Sted- og lokalitetsnummer
140214-44
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.); Skel (uspecificeret), Nyere tid (dateret 1987 e.Kr. - 1987 e.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

1987: Tidligere C-høj er tinglyst med følgende beskrivelse: ****************************************** "Pighøj", nu ca. 9 x 14 m stor og ca. 1,6 m høj. Uregelmæssig form med udgravninger fra NV og SØ. I skel.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDenne smukke Høj er ubrudt, har en smuk Form og fra dens Top haves en smuk og vid Udsigt lige som Højen selv ogsaa er synlig i en vid Omkreds. Den har store Forstene,hvoraf 17 ere synlige, men Resten sidder efter al Rimelighed lidt inde i Højens Fyld. Nogle ubetydelige Lavninger tyde paa, at Brydningsforsøg ere prøvede i gamle Dage,men disse Forsøg ere uden nogen Betydning. Højen var værd at frede, især hvis No 50 ogsaa kunde blive fredet. [[Frigivet]] Bevoksning: 1981: Græs.
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Graveaktivitet (ikke antikvarisk) - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1938
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1939
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 714/38, 714/39. Sb. 14.02.14-44. Diverse korrespondance af 1938-39 ml. lodsejer Gdr. Drejer Nielsen, Fredningsnævnet for Randers Amtsraadskreds, Politimesteren i Grenaa og N01. Ang. gravning i Pighøj. Højen blev efterfølgende frigivet til sløjfning.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid"Pighøj", næsten bortryddet. Kun et Hjørne tilbage.
1946
Sløjfet ved land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 714/38, 714/39. Sb. 14.02.14-44. Denne Høj blev beset under Fredningsrejsen Oktober 1946. "Pighøj", et tidligere anseligt og smukt bevaret Oldtidsminde er næsten helt forsvundet. C. Ole Kindt-Jensen.
1981
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorC-høj. Bemærk at 3a og 3 byttes om - 3 er Pighøj - på fred.-kort (blåt kort) 2219:3a. Uregelmæssig højrest med indgravninger fra NV og SØ ligesom højen også er afpløjet her. *************************************** Genbesigtigelse 24.10.1986: Hvis dette er en megalit, kan der godt være rester af kammeret m.v. Der ses en jordfast sten i toppen. Rester af højen er overpløjet - ses i ager. Tinglyses. MB + JGB Bevoksning: 1981: Græs.
1987
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor"Pighøj", nu ca. 9 x 14 m stor og ca. 1,6 m høj. Uregelmæssig form med udgravninger fra NV og SØ. I skel.
1987
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidSNS F. 53-3095. Sb. 14.02.14-44. Frednings- og tinglysningsdokumenter (i kopi) samt kort med fundsted afsat, modtaget d. 8/7 1987 på N01. Jvf. SNS F. 53-3095. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 23/6 1987 ml. SNS og RAS.
1987
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Beliggende på nordsiden af jorddige. Ligner blot en udposning på diget. Tæt bevokset med krat. Indgravninger og sten i toppen er ikke mulige at se. Synlig fra offentlig vej.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links