Faktaboks

Kommune
Norddjurs Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
22191
Sted- og lokalitetsnummer
140214-50
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 1701 f.Kr.); Dysse, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 10/9 1917, enkefru Sine Sørensen. Diplom. Afmærkn.: MS 1917, G. Rosenberg. Runddysse med polygonalt kammer, 2 m i tværmål, dannet af 5 bæresten, 1,60 m høje, 0,50 m l. Tærskelsten og en anselig dæksten på plads; mod ØSØ en kort gang, med 1 sten i hver side (begge noget afkløvede); meget vid udsigt. 1,5 m jord udenom stenene medindbefattet. NMI: Runddysse med vid udsigt, storslået. Som dekl.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1886
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1917
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1942
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 541/42, 151/43. Sb. 14.02.14-50. Brev af d. 4/8 1942 fra Forpagter Niels Bang-Nikolaisen, Frijsendal pr. Hammel. Ang. Overgreb mod en Høj i Aalsrode.
1943
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 541/42, 151/43. Sb. 14.02.14-50. Stedet besøgtes 5/8 1943. Der er ikke sket anden Skade, end at der paa Nord- og Østsiden er pløjet saa nær Højen, at der er dannet en lille Stejlbrink, der skrider, samt at der er lagt en Del Sankesten paa Højen. Ejeren Gdr. Alfr. Pedersen, forklarede, at det var Karlen, der paa egen Haand havde pløjet for nær, Han lovede at udbedre Skaden ved paafyld af Jord og Fjærnelse af Markstenene inden et Aar. Therkel Mathiassen Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 7/8, 8/8 1942 ml. Dommerkontoret, Grenaa og N01. Korrespondance af d. 4/8, 19/8 1942 ml. Forpagter N. Bang-Mikkelsen, Frijsendal pr. Hammel og N01. Korrespondance af d. 10/8 1942 ml. Gaardejer Alfred Petersen, Aalsrode og N01.
1946
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1946
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 541/42, 151/43. Sb. 14.02.14-50. Beset Oktober 1946 på Fredningsbesøg. Dyssen står smukt og uanfægtet. Der er pløjet nær, men ingen skade forvoldt. Ole Klindt-Jensen.
1951
Anmeldelse fra privat - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 439/51. Sb. 14.02.14-50. Brev af d. 8/6 1951 fra fyrmester T. Jacobsen Forsnæs pr. Grenå, til N01 om at den smukke dysse ved Ålsrode, beliggende på matr.nr. 18 a af Ålsrode, er i fare ved misrøgt fra ejerens side.
1951
Privat besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidN01 439/51. Sb. 14.02.14-50. Brev af d. 22/6 1951 fra sognefoged A. Poulsen, Aalsø til N01. Til omstaaende [brev af d. 13/6 1951 fra N01 v. Th. Mathiassen med anmodning om besigtigelse af dyssen] kan oplyses at jeg har set paa den omtalte Stendysse i Aalsrode og kan meddele Dem, at Dyssen ser ud som den har gjort i mange Aar og at der ikke er Fare for at den skal styrte sammen og at der ikke er pløjet for nær til den - Ejeren er klar over at mindesmærket ikke maa forringes og han erklærer sig villig til at indhegne dyssen i dette Aar hvor der er Græs paa Jorden om Dyssen, hvilket ikke bliver de første 4 aar - i Aar er der Rug paa Jorden rundt om Dyssen A. Poulsen Sognefoged. Sagen vedlagt: Korrespondance af d. 13/6, 22/6 1951 ml. sognefoged A. Poulsen, Aalsø og N01. Korrespondance af d. 8/6, 13/6 1951 ml. fyrmester T. Jacobsen, Fornæs pr. Grenå og N01.
1980
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1980
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorIngen indhegning (heller ikke aktuelt), ellers som beskrevet. ** Seværdighedsforklaring ** Pæn. Bevoksning: 1980: Græs.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet. FM-sten mod syd. På det fredede område omkring dyssen lidt krat og gyvler.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links