Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322318
Sted- og lokalitetsnummer
030318-341
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Kongsdal voldsted. Voldstedet består af en rektangulær banke, der måler ca. 75 x100 m med største udstrækning i nord-sydlig retning. Bankens plane topflade hæver sig indtil ca. 2 m over vand- spejlet i de omgivende vandfyldte grave. Gravenes bredde, målt ved vandspejlet, er i nord og øst ca. 13 m, i syd ca. 16 m og i vest ca. 20 m i den nordlige del og ca. 30 m i den sydlige del af graven. Voldgravenes ydre sider er del- vis stensatte. Over den nordre grav fører en muret bro og over den søndre en træbro. Ved det nordvestlige hjørne er der en dæmning over den vestre grav. På banken ligger den i henhold til bygningsfredningsloven i klasse A fredede bygning. Banken benyttes iøvrigt som gårdsplads og have. Fredningsgrænsen forløber langs voldgravenes ydre overkan- ter. Den eksisterende bebyggelse samt de to broer og dæmnin- gen berøres ikke af denne fredning. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges ved afgravning og tilfyldning eller på no- gen anden måde forstyrres. Ny bebyggelse må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Bortset fra friholdelse for grøde og lign. må oprensning af voldgravene samt forsætlig ændring af vandstanden kun ske efter forudgående henvendel- se til rigsantikvaren. Voldstedet kan iøvrigt benyttes som have og gårdsplads i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1974
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorKongsdal Voldsted, 2,0 x 119,0 x 118,0 m. Voldstedet har jeg ikke målt op - ser ud til at være som beskrevet på kartotekskort. Ingen ændringer i bygninger, have og gårdsplads. Voldgraven vandfyldt, ret rent vand. Det ligger ud til offentlig vej, ret lavt i terræn. Ejeroplysning på skema. ** Seværdighedsforklaring ** Velbevaret voldsted med hovedbygning fra slutningen af 1500-tallet. Lavt i terræn nær offentlig vej. Bevoksning: 1983: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links