Faktaboks

Kommune
Holbæk Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322317
Sted- og lokalitetsnummer
030318-15
Anlæg
Helligkilde, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Kildeblok, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Handel, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Hellig Kors kilde (el. S. Hans kilde) og pengeblok. En rektangulær kampestenssat kildebrønd, der måler 130 x 130 cm. Brønden er delvis jordfyldt, så kun 3 skifter sten ses. Brønden er omgærdet af et 110 cm højt rækværk af træ sat i nyere tid. Tæt ved brønden er opstillet dels en penge- blok af træ med jernbeslag, dels et trækors af nyere oprin- delse. Fredningen omfatter kildebrønden og dens nærmeste omgivel- ser i en afstand af 2 m fra brøndens inderside samt penge- blokken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, tildækkes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløj- ning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning eller regulering af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsan- tikvarens samtykke. Pengeblokken må ikke beskadiges og ikke flyttes eller ændres uden rigsantikvarens og fredningsnæv- nets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1893
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHellig Kors Kilden findes i "Enghaven" lige ved Kanten af et stort Engdrag og ved Foden af en stor Skovbakke. - Den er nu indhegnet som en almindelig Brønd. Tæt ved staar en gammel (nu aaben) Bøsse, der med svære Beslag o.s.v. er naglet til en i Jorden nedsat Planke. - I nogen Afstand ligger "Kildegaarden" Paa en Mark N. for Kilden holdtes endnu i Begyndelsen af 70 erne [1870] Marked med allehaande Forlystelser St. Hansdag. Det er derimod længere siden at Kilden søgtes for Lægedom.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorMinus 0,4 x 1,6 x 1,6 m. Helligkors Kilde (Sct. Hans Kilde) + pengeblok. Der anes 3 skifter af kampesten, rund form, mål 0,4 m. dyb x 0,6 x 0,6 m. (ydre mål, indre diam. ca. 1,3 m.). 3 m. mod NV står et nyere kors og ca. 2 m. mod VSV er der opsat en pengeblok (sidder på stolpe ca. 1 m. over terræn). Kilden er opfyldt med skovmuld, nu fugtig og tilgroet med mindre planter. Omkring kilden er et kraftigt plankeværk, nu noget forfaldent. På pengeblokkens stolpe er indhugget N.W.P. og pengeblokken er helt af jern med kraftige beslag (alt håndsmedet) - ret rusten med hul i bunden. Burde istandsættes?, ville da blive ***. Kilden ligger ca. 250 m. fra landevej. Ingen sti fører til stedet. Nedenfor bakke på udyrket, sumpet flade i skov ved bæklejer nær mølle 3223-22. Kan være svær at finde i dag. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde, kors og pengeblok i skov.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske Centralregister Hellig Kors kilde (el. S. Hans kilde) og pengeblok. En rektangulær kampestenssat kildebrønd, der måler 130 x 130 cm. Brønden er delvis jordfyldt, så kun 3 skifter sten ses. Brønden er omgærdet af et 110 cm højt rækværk af træ sat i nyere tid. Tæt ved brønden er opstillet dels en penge- blok af træ med jernbeslag, dels et trækors af nyere oprin- delse. Fredningen omfatter kildebrønden og dens nærmeste omgivel- ser i en afstand af 2 m fra brøndens inderside samt penge- blokken. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres, tildækkes eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløj- ning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning eller regulering af kilden og dens tilløb må kun ske med rigsan- tikvarens samtykke. Pengeblokken må ikke beskadiges og ikke flyttes eller ændres uden rigsantikvarens og fredningsnæv- nets samtykke. *** Nyberejsningstekst *** Minus 0,4 x 1,6 x 1,6 m. Helligkors Kilde (Sct. Hans Kilde) + pengeblok. Der anes 3 skifter af kampesten, rund form, mål 0,4 m. dyb x 0,6 x 0,6 m. (ydre mål, indre diam. ca. 1,3 m.). 3 m. mod NV står et nyere kors og ca. 2 m. mod VSV er der opsat en pengeblok (sidder på stolpe ca. 1 m. over terræn). Kilden er opfyldt med skovmuld, nu fugtig og tilgroet med mindre planter. Omkring kilden er et kraftigt plankeværk, nu noget forfaldent. På pengeblokkens stolpe er indhugget N.W.P. og pengeblokken er helt af jern med kraftige beslag (alt håndsmedet) - ret rusten med hul i bunden. Burde istandsættes?, ville da blive ***. Kilden ligger ca. 250 m. fra landevej. Ingen sti fører til stedet. Nedenfor bakke på udyrket, sumpet flade i skov ved bæklejer nær mølle 3223-22. Kan være svær at finde i dag. ** Seværdighedsforklaring ** Kilde, kors og pengeblok i skov.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Helligkilde

Helligkilde, kilde, hvis vand ansås for at være helbredende. Ifølge dansk folketro var "kraften" i vandet på sit højeste valborgsaften (30. april) og sankthansaften (23. juni), som derfor var de foretrukne besøgstider. Det var især gigt, lammelse, sår og bylder, skab og fnat samt mave- og øjensygdomme, man søgte helligkilderne for. Vandet skulle drikkes af nye lerskåle, som bagefter knustes og kastedes i kilden eller ved siden af. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links