Faktaboks

Kommune
Kolding Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
36091
Sted- og lokalitetsnummer
170705-22
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Enkeltfund, Stenalder (dateret 9000 f.Kr. - 1701 f.Kr.)

Original fredningstekst

Mosbjærg voldsted. Resterne af et middelalderligt voldsted, bestående af en ca. 15 x 15 m stor banke, der er indtil ca. 3 m høj. Voldstedet, der ligger ved bredden af Fov's å i Dridskær, er græsklædt med enkelte træer. Ovennævnte mindesmærke må ikke udjævnes, ændres eller på nogen måde beskadiges ved gravning, pløjning, beplantning. eller bebyggelse eller henkastning af jord, sten eller affald.

Undersøgelseshistorie

1886
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLangt ude i Eng findes ubetydelige Rester af et Voldsted. Det er anlagt i en isoleret lav Banke, om hvis midterste Parti der har været ført en Grav, saaledes at Foden af Banken efterlodes udenfor som et Slags Vold. Endnu findes kun et lille Parti af selve Voldstedet med den tilstødende Del af Graven og ydre Omgivelser. Resten er afkjørt til Opfyldning. Overfladen af Voldbanken er ikke 10 Fod over den nuværende Engflade.
1962
Graveaktivitet/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIfg. avisudklip i "Jydske Tidende" d. 7/6-1962: I forbindelse med inddæmning af Dridekjær eng foretaget af Hedeselskabet fandtes flere flintstykker fra stenalderen bl.a. flækker og en stenøkse.
1962
Uspecificeret aktivitet - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidIfg. avisudklip i "Jydske Tidende" d. 7/6-1962: I forbindelse med inddæmning af Dridekjær eng foretaget af Hedeselskabet fandtes flere flintstykker fra stenalderen bl.a. flækker og en stenøkse. Fundet blev gjort under opgravning ved det middelalderlige voldsted efter borgen Brændore. Fundet skete nær voldstedets høj kaldet "Mosbjærghøj" eller "Moshøj". På dette sted lå indtil 1583 en stor middelalderborg. Formentlig fandtes en betydelig bopladsaktivitet fra stenalderen langs hele Fovsåen, hvor der ifg. avisudklippet blev gjort indtil flere fund i forb. med dæmningsarbejdet. [Jvf. også 214/63].
1967
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldstedet Brænduhr.
1985
Uspecificeret aktivitet - Haderslev Museum
1985
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2013
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Enkeltfund

Enkeltfund er en enkelt eller få genstande fra oldtiden eller historisk tid, som er blevet fundet uden nødvendigvis at indgå i en særlig kontekst med andre fortidsminder eller anlæg. Enkeltfund kan eksempelvis være flintøkser fra stenalderen, bronzelurer fra bronzealderen, smykker fra jernalderen eller mønter fra middelalderen. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links