Voldsted set fra nord
.
Vestlig voldgrav, set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
33144
Sted- og lokalitetsnummer
080606-44
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Hovedbygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Sandagergård voldsted Voldstedet består af en lav, omtrent kvadratisk holm på ca. 100 x 100 m. Holmen, hvorpå den i henhold til bygningsfred- ningslovens kl.B fredede hovedbygning ligger, har stensatte kanter og er på alle sider omgivet af vandfyldte voldgrave, der i syd og øst er ca. 15 m brede og i vest ca. 20 m og i nord ca. 30 m. Over den søndre grav er en vejdæmning. Vold- stedet benyttes iøvrigt som have. Voldstedets form og udstrækning fremgår af vedlagte kort, hvor- på også fredningsgrænsen er indtegnet. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved afgravning, tilfyldning eller på nogen anden måde forstyrres. De eksisterende bygninger er ikke omfattet af denne fredning. Ny bebyggelse på borgbanken må kun finde sted i samråd med rigsantikvaren. Oprensning af voldgra- vene samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske efter for- udgående henvendelse til rigsantikvaren. Iøvrigt må voldstedet anvendes som have i samme omfang som hidtil.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorVoldstedet Sandagergård. Består af en lav holm ca. 80x90 m, omgivet på alle sider af en op til 32 m bred voldgrav der er vandfyldt. Voldstedet fremtræder velplejet og benyttes som have omkring hovedbygningen. Tilkørslen til holmen sker fra syd over en svær kampestensbro. Se i øvrigt skitse. Mål: Ingen mål opgivet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links