Fortidsminde set mod øst
.
Fortidsminde set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
34141
Sted- og lokalitetsnummer
080602-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Stenkiste, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Højsagn, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1899 e.Kr.)

Original fredningstekst

Største delen af en stor høj, hvori tidligere skal være udgra- vet et stenkammer. Højde 3,50 m. Den nordlige og nordøstlige side af højen er afgravet og delvis fjernet. I sydvestfoden en stengrotte. I nord står foden som en temmelig stejl brink. Græsbevokset med løvtræer, i nordøsthjørnet af gårdens have.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidPaa Matrnr. 7a i Gaardens Have ligger Rester af en stor Høj, hvori Ejeren har udgravet et Stenkammer og derfra taget en Del Sten (nogle mener han sidde endnu i Højen). Hullet er ganske tilfyldt. En Sten fra Kamret ligger ved Højens Fod. I Kamret, om hvis Form intet nærmere kunde oplyses fandtes en smuk Stenøkse og et Skelet, paa Bunden af Kamret var Trækul og ulædsket Kalk (?) I Jordsmonnet ses kun lidt Smaaflint. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI nordøsthjørnet af gårdens have ligger størstedelen af en stor høj, hvori tidligere skal være udgravet et stenkammer. Den nordlige og nordøstlige side af højen er afgravet og delvis fjernet. I sydvestfoden en stengrotte. I nord står foden som en temmelig stejl brink. Græsbevokset med løvtræer. Højde 3,50 m.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorStor høj, beliggende i have, noget uregelmæssig med affladet top, tæt bevokset med krat og store træer. Ved højfoden mod syd, er indgravet og opbygget en stengrotte, diam. ca. 2,0 m med sider sat af kampesten. Stengrotten er gravet før fredningen. . Mål: 3,5x15x15 m. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenkiste

Stenkister kendes i forskellige udformninger gennem store dele af oldtiden og frem til i dag. Traditionen med at anvende sten til kister begyndte i bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.) og har – med skiftende intensitet – holdt sig frem til nyere tid. Blandt de fredede fortidsminder findes adskillige stenkister fra bondestenalderen, bronzealderen og jernalderen (ca. 4000 f.v.t.-1050 e.v.t.), og stenkisterne kan ligge såvel under flad mark som inde i en gravhøj. Der findes mange forskellige varianter af stenkister, alt efter hvilken periode de er blevet opført i, og hvor de er placeret. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links