lidt slid i overfladen hvor besøgende går op på fortidsmindet
.
den NØ-lige banke set fra syd
.
den nordlige side af fortidsmindet set fra ØNØ
.

Faktaboks

Kommune
Ringsted Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
342523
Sted- og lokalitetsnummer
040218-2
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Møntfund, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Det gamle Skjoldenæsholm Voldstedet består af to op til hinanden liggende højninger, omgivet af en grav og delvis sløjfet ydervold, således som det fremgår af museets ved P. Hauberg 1899 foretagne opmå- ling, hvoraf en afridsning findes omstående. Fredningen om- fatter de to borghøjninger, graven og volden samt et 4 m bredt bælte udenom det hele anlæg. Resterne af en gammel anlagt vej, der fra landevejen i nord løber over engen ned mod voldstedet, må ej opryddes. Vejen, som ikke er vist på kortskitsen, bøjer i en afstand af ca. 70 fod fra ringvol- den i svag bue tæt syd omkring en uregelmæssig oval banke ca. 150 fod lang og indtil 100 fod bred, der har bratte skrænter mod nordøst, men ind mod borgen falder jævnt. Fred- lysningen omfatter endelig et voldstykke, der fra sydøstre ydervolds bue strækker sig henimod 150 fod i sydlig retning og har omtrent samme bredde som ringvolden. Voldstedet ligger på nordbredden af Valsølille sø. Tilføjelse tinglyst 25/11 1985: Til den pr. 4. februar 1925 på matr.nr. 1a af Skjoldnæsholm tinglæste fredning af Skjoldnæsholm voldsted, bedes tilføjet: At voldstedet består af to hovedbanker med omgivende volde og grave samt en vejdæmning og 4 udenværker. Hele anlæggets form og udstrækning samt fredningsgrænse fremgår af vedhæftede genpartskalke.

Undersøgelseshistorie

1883
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVoldstedet for den gamle borg se Croquis af J.B. Løffler. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1925
Tinglysning - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningVoldstedet består af to op til hinanden liggende højninger, omgivet af en grav og delvis sløjfet ydervold, således som det fremgår af museets ved P.Hauberg 1899 foretagne opmåling, hvoraf en afridsning findes omstående. Fredningen omfatter de to borghøjninger, graven og volden samt et 4 m bredt bælte udenom det hele anlæg. Resterne af en gammel stenlagt vej, der fra landevejen i nord løber over engen ned mod voldstedet, må ej opryddes. Vejen, som ikke er vist på kortskitsen, bøjer i en afstand af ca. 70 fod fra ringvolden i svag bue tæt syd omkring en uregelmæssig oval banke, ca. 150 fod lang og indtil ca. 100 fod bred, der har bratte skrænter mod nordøst, med ind mod borgen falder jævnt. Fredlysningen omfatter endelig et voldstykke, der fra sydøstre ydervolds bue strækker sig henimod 150 fod i sydlig retning og har omtrent samme bredde som ringvolden. Voldstedet ligger på nordbredden af Valsølille sø.
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDet gamle Skjoldnæsholm (se opmåling 1899). Voldsted, der består af 2 banker omgivet af voldgrav og delvis ydervold. Jeg har ikke målt voldstedet og har, p.g.a. tæt bevoksning, kun været de tilgængelige steder. De 2 banker ligger i NNØ-SSV'lig retning, og mod NØ-Ø er en voldrest, hvor nu en markvej fører ned til Valsølille sø. Fra N over en lav sumpet strækning anes en stenbrolagt vej med større randsten (indbyrdes afstand 1,6 m) og mindre marksten imellem. Hvor volden begynder mod N anes 3 lidt større sten på række (vej / fundament ?) Borgbanken og voldgrav (nu ret spids U-formet) mod N er overstrøet med teglrester, mørtelstykker og spredte kampesten, banken hæver sig 8 m ? op over terræn. Både mod N og Ø er 2 andre højninger - til anlægget eller blot naturlige små bakker ? Den stenlagte vej er ret/noget opkørt af traktor ? - bør nok udbedres inden stenene bringes ud af leje. Anlæggets mål ca. 200 x 150 m ? Skovvej fører forbi / gennem anlægget, ca. 800 m til offentlig vej. Ejeroplysninger på berejserblanket. ** Seværdighedsforklaring ** Større voldsted på næs ud i Valsølille sø. Bevoksning: 1983: Løvkrat og Løvtræer
1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningTil den pr. 4 februar 1925 på matr.nr. 1a af Skjoldenæsholm tinglæste fredning på Skjoldnæsholm voldsted, bedes tilføjet: At voldstedet består af to hovedbanker med omgivende volde og grave samt en vejdæmning og 4 udenværker. Hele anlæggets form og udstrækning samt fredningsgrænse fremgår af vedhæftede genpartskalke.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1986
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1994
Privat detektorbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
1995
Danefæ erklæring ved Nationalmuseet - Nationalmuseet, Danske Afd., Den kgl. Mønt- og Medaillesamling
2003
Diverse sagsbehandling - Sydvestsjællands Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumParkeringsplads ca 2 km nord for fortidsminde.
2013
Museal restaurering - Museum SydøstdanmarkMuseal reetablering.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Møntfund

Skattefund, fund af nedgravede eller bortgemte genstande af guld og sølv eller andre værdier, i Danmark omfattet af lovgivningen om danefæ. Fra tiden ca. 1050-1550 kendes (1999) ca. 330 skattefund fra det nuværende Danmark. Mere end 80% af fundene indeholder mønter, ofte danske – en del af disse fund tillige smykker. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links