0011 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Slagelse Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
37191
Sted- og lokalitetsnummer
040308-11
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.); Bygning, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1299 e.Kr.)

Original fredningstekst

Voldsted. Voldstedet består af en banke, der hæver sig 24 m over ha- vets overflade, og som i nord, øst og syd står med stejle skrænter samt en terrasse midt på skråningen, medens skrå- ningen mod vest er mindre stejl og uden terrasse. Bankens rektangulære topflade måler ca. 26 x 29 m, og har været om- givet af en kampestensmur, hvoraf ruiner endnu er synlige. På banken er opført forskellige fyr- og vagervæsenet tilhø- rende bygninger, bl.a. et fyrtårn. Det fredede areal måler i nord-syd 90 m og i øst-vest 75 m. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, be- plantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og af- fald eller på nogen anden måde forstyrres. Restaurering el- ler opmuring evt. tildækning af ruinerne må kun ske efter anvisning fra Nationalmuseet.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links