Faktaboks

Kommune
Sorø Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
332259
Sted- og lokalitetsnummer
030211-55
Anlæg
Borg/Voldsted, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 1660 e.Kr.); Vejdæmning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Voldgrav, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vedbygårds voldsted Voldstedet består af en rektangulær ca. 54 x 60 m stor holm, der på alle fire sider er omgivet af en fra 12 til 16 m bred vandfyldt grav. Graven står med stejle skråninger, og ydersi- derne er træbevoksede. To broer fører over graven, en i syd og en i øst. På holmen ligger den i henhold til bygningsfred- ningsloven i kl. A fredede bygning. Langs den vestre grav for- løber en indtil 15 m bred dæmning, der er omfattet af fred- ningen. Grænsen for det fredede areal forløber 2 m fra vold- gravens øverste ydre kant i nord, øst og syd, medens den i vest følger den udvendige fod af dæmningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Oprensning af voldgraven samt forsætlig ændring af vandstanden må kun ske i samråd med rigsantikvaren. Denne fredning berører ikke den eksisterende bebyggelse på voldstedet.

Undersøgelseshistorie

1971
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2006
Museal prøvegravning - Kalundborg MuseumAnlægskontrol/prøvegravning i forbindelse med renovering af køkken med registrering af gulve, gulvlag, fundamenter og mure fra forskellig tid.
2006
Planlagt byggeri/anlæg - Kalundborg MuseumAdministrativ fundanmeldelse ved indsendelse af budgetforslag til godkendelse afstedkommet af anmeldelse af iagttagelser i forbindelse med køkkenrenovering i fredet bygning.
2006
Diverse sagsbehandling - KUAS, Fortidsminder
2007
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2007
Diverse sagsbehandling - Sydvestsjællands MuseumSagen er overdreget til SVM fra Kalundborg Museum.
2009
Museal besigtigelse - Sydvestsjællands MuseumBesigtigelse af jordarbejde i forbindelse med renovering af gulv i vestfløjen viste formodet kældermur i munkesten og ?skifte, en senere tilmuring af indgangen til samme, samt en nyere udluftningskanal. Der var ikke spor af ældre gulve, men det er heller ikke forventeligt, hvis der er en opfyldt kælder under gangen. Den ældste mur er udateret, men bygget af middelalder materiale og i samme skifte, som sydfløjen og kan have sammenhæng med denne.
2009
Byggeri og anlæg - Sydvestsjællands Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde MuseumEt seværdigt og meget velholdt fortidsminde.

Vejdæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links