Parkanlægget Borgvold kan nydes fra søsiden, hvis man benytter sig af tilbuddene om at leje vandcykler, kanoer eller kajakker. Her ses et udsnit af Nørresø.
.

Borgvold er en park i Viborg.

Borgvold ved Nørresø ligger på et sted, hvor der i højmiddelalderen har været voldsted. Slotsgartner Tyge Rothe udfærdigede 1864‑70 en plan i landskabelig stil med slyngede stier, kanal og broer; herefter udvikledes parken af C.J. Brostrøm. Ved foden af skrænten opførtes i 1896 en musikpavillon, tegnet af Henrik Hagemann, og på det plane areal mod søen ligger Erik Erstad-Jørgensens formelle blomsterhave fra 1945 med to brede, regelmæssige stauderabatter, færdiggjort af sønnen, Troels Erstad. Parken er reduceret noget ved byggerier.

I Borgvold spiller flere kunstværker sammen med træer, plæner og bede. Det drejer sig om Peter Stuhrs At rejse (Sky Tales) fra 2008, Ludwig von Schwanthalers Vandpigen (u.å., opstillet 1984), Marianne Norris’ Agern fra 1988 og tre skulpturer af Gerhard Henning: Liggende pige og Siddende pige, begge fra 1955, samt Pige med blomster fra 1933. Alle tre værker af Henning er opstillet senere.

Videre læsning

Læs mere om Viborgs arkitektur

Læs videre om

Se alle artikler om By- og landskabsarkitektur