Det anseelige voldsted Borrevold, også kaldet Borgvold, i Gårslev Sogn, formodes at have været ejet af en lokal stormand. Anlægget består af en ca. 90 × 40 m stor og ca. 6 m høj borgbanke med stejle sider, der i middelalderen har været omgivet af en sø på de tre sider. Banken udgøres af den sydøstligste del af et naturligt højdedrag, og den er skabt ved at grave en ca. 8 m bred halsgrav tværs gennem højdedraget. På bankens topflade ses rester af en lav kronvold langs halsgraven samt en svag sænkning, der deler banken i to dele, en gårdbanke og en lidt mindre tårnbanke.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Vejle Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder