Store Grundet ligger i den nordlige udkant af Vejle, hvor den enkle og klassicistiske hovedbygning fra 1840‑47 i dag er omgivet af nye bykvarterer. Herregården kendes fra 1578, hvor kongen ved et mageskifte overlod landsbyen Grundet til Iver Vind, og denne slægt ejede Store Grundet indtil midten af 1600-tallet. 1700-tallet var domineret af først slægten Brockdorff med Schack von Brockdorff, der opførte en ældre hovedbygning i bindingsværk i 1750, og efterfølgende slægten Lüttichau med Mathias von Lüttichau, der opførte den nuværende hovedbygning 1840‑47. Den består af en hovedfløj i to etager samt to lavere sidefløje, og anlægget står hvidkalket med murudsmykninger i fladt relief og halvvalmede tegltage. Hovedfløjen har en bred gennemgående midterrisalit, der mod gården er ført op i en trekantfronton. Herregården var i slutningen af 1800-tallet i slægten Knuths eje og er således ejet på skift af gamle adelige slægter fra sin begyndelse som herregård og helt indtil 1909, hvor hestehandleren Niels Skou købte godset. Under 2. Verdenskrig blev hovedbygningen anvendt til internering af britiske statsborgere. Nord for hovedbygningen ligger nu en række boligejendomme på samme plads, hvor herregårdens avlsbygninger lå, indtil de blev revet ned i 2004. Siden 2005 har hovedbygningen været anvendt som domicil af firmaet Good Food Group.

Videre læsning

Læs mere om voldsteder og herregårde i Vejle Kommune

Læs videre om

Se alle artikler om Herregårde og voldsteder