Faktaboks

Kommune
Næstved Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
372522
Sted- og lokalitetsnummer
050703-58
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Stenalder (dateret 12800 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

3735:22 Bopladser ved kanten af Holmegård Mose Fortidsmindebeskyttelsen har til formål at bevare spor af stenalderbosættelse i deres nuværende placering og bevaringstilstand. Den omfatter et polygonalt areal, hvis beliggenhed fremgår af vedføjede fredningsrids. Afgrænsningen mod det højere terræn mod syd er afmærket med fem fredningssten i kløvet granit. Mod vest, nord og øst forløber grænsen i matrikelskellene. Arealet ligger i fredsskov i skånsom drift. De nærmere bestemmelser for driften fremgår af vedføjede ”Fortolkningsbidrag” af maj 2005.

Undersøgelseshistorie

2017
Tinglysning - KulturstyrelsenTinglysning af en skovlovsaftale. Den indebærer, at vegetationen må forynges ved behandling af overfladen, dog kun af førnelaget, dvs. ikke mineraljord og tørv. Jordbehandling kræver dispensation i forhold til museumslovens § 29 j.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links