Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150286
Sted- og lokalitetsnummer
110612-41
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestervig Kloster hvdg., matr.nr. 2 samt umatr. vejareal Udgravet, delvis restaureret del af jernalderlandsby, Ves- tervig Øst, nord for Vestervig kirke, øst for landevej 610 Vestervigvej. Det fredede areal er matr.nr. 2 Vestervigklo- ster hvgd. (823 m2) samt en mod vest tilstødende 2 m bræmme (ca. 58 m2) umatrikuleret vejareal. Arealet er græsklædt. På arealet er afdækket 3 hustomter (11,5 x 6,5 m, 9,25 m og 6,5 x 6 m), hvis ydervægge markeres af jordvolde. I husene lergulve (dækket med tyndt sandlag) og stenlagte, til dels lerklædte ildsteder. I døråbninger til 2 af husene ialt 3 "skraberiste" af sten i sildebensmønster (skærmet af trækas- ser dækket med trådvæv). Omkring husene stenbrolagte gader. Fra den nordlige langside af det nordøstligste hus fører en stensat afløbsrende under den markerede græstørvsvæg ud i- gennem den udenfor liggende brolagte gade. Ud for indgangen til det største hus en stor indgangsbrolæg- ing, øst for indgangen fører fra huset ligeledes en stensat afløbsrende under den markerede græstørvsvæg ud igennem en stenbrolagt gade til en stensat sivebrønd (1,0 x 1,2 m, 0,4 m dyb). To af stenene i sivebrønden er udtjente skubbekværne. 3,5 m fra SV-hjønet af det største hus et cirkulært stensat bassin, diam. 2 m, dybde 0,35 m. I vestlige del af arealet en 5,6 m lang, ca. 0,65 m bred stensat syld fra den østlige gavl af et iøvrigt bortgravet hus. I SV-lig del af arealet er placeret flyttede bygningselemen- ter m.m.: en stensat afløbsrende (dækket med græstørv), en sildebensrist (i trækasse med trådnet). Desuden i trækasser med trådnet: liggere og løbere til skubbekværne, knusesten og over- og underdele til drejekværne. Herunder fritliggen- de: 3 underdele til drejekværne, 7 amboltsten, 5 mortersten og 6 løbere til skubbekværne. Se også 1502-83, sb. 381.

Undersøgelseshistorie

1963
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af jernalderlandsby på byhøj gennemskåret af landevejen. Den vestlige del af landsbyen = sb. 381 vest for vejen. En del af landsbyens huse, gader og brønde er restaureret på arealet øst for landevejen (matr.nr.2).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt område med tre hustomter og stenlægninger m.m. Anlæggene er fint vedligeholdt og der er gode informationstavler. Ligger ved p-pladsen ved Vestervig Kirke og udgør den udgravede halvdel af en byhøj (jvf 150283).

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links