Faktaboks

Kommune
Thisted Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
150283
Sted- og lokalitetsnummer
110612-381
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 374 e.Kr.); Brønd, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Vej, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Ler, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bosættelse, uspec undergruppe, Jernalder (dateret 375 e.Kr. - 549 e.Kr.); Metal, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Vogndel, Udateret (dateret 375 e.Kr. - 1536 e.Kr.)

Original fredningstekst

Vestlige del af jernalderboplads i dyrket mark, beliggende på matr.nr. 1b Vestervig i hjørnet mellem Vesterbyvejen og Vestervigvejen, nord for den første vej og vest for den sidste vej. Arealet er ca. 5600 kvadratmeter stort. Se også 1502-86.

Undersøgelseshistorie

1962
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVestlige del af jernalderboplads i dyrket mark, beliggende på matr. 1b Vestervig i hjørnet mellem Vesterby vejen og Vestervig vejen, nord for den første vej og vest for den sidste vej. Arealet er ca. 5600 kv.m stort.
1962
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1962
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravning af jernalderboplads Vestervig. Beretning under udarbejdelse. Fra udgravningerne i 1963 stammer et stykke betalingsguld, fundet løst på pladsen.
1969
Dyrkning/land- og skovbrug - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1969
Museal rekognoscering - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed recognoscering i den nordlige del af Thy med henblik på registrering af byhøje konstateredes det, at der blev dybdepløjet på den fredede del af pladsen vest for vejen, skår og arner kunne ses på overfladen.
1990
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og RenæssanceVed udgravning af jernalderbyhøj i Vestervig (ca. 100 m fra kirken) fandtes følgende middelalderlige anlæg: en stensat brønd, en træbrønd bestående af en trætønde i en "ramme" af 4 pæle af svært tømmer. I brøndens fyld lå bl.a. vogndele. Desuden et par vejforløb og et antal gruber (lertagningshuller) fyldt op med bl.a. kvaderstensfragmenter, munkestensbrokker og jernslagger. Disse anlæg tolkes som aktivitet i forb. med byggearbejder på kirken eller klosteret i Vestervig.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum ThyFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Byhøjen henligger som forhøjning i afgræsset mark. Stejl skrænt ud til landevejen.

Vej

I Danmark har vejnetværket gennem tiderne været knyttet til bebyggelse og trafik, fordi det flade landskab har muliggjort færdsel næsten overalt. Ældst er netværket af sogneveje mellem kirkelandsbyerne, der ligger med en indbyrdes afstand på 4-7 km - omkring en mil eller en times skridtgang. Det kan føres tilbage til vikingetiden, kendes fra landskabslovene og blev administreret af landsbyboerne selv. Vejene, der var formet af de stive arbejdsvognes spor, var ikke anlagt, men skabt af trafikken, indtil de blev lagt i markskellene ved udskiftningen omkring 1800. Læs videre her.

Brønd

Brønd, boret eller udgravet hul i jorden beregnet til opsamling og udnyttelse af fx vand eller gas- og olieforekomster. Se også artesisk vand, boreplatform og grundvand. Læs videre her.

Jernalder

Jernalderen afløste bronzealderen. Den har fået sit navn fra de mange lokalt producerede jerngenstande fra denne periode. Fra ældre jernalder findes visse steder i landet de meget store tuegravpladser (brandgrave), men også de almindelige rundhøje var meget udbredt i jernalderen, hvilket bl.a. ses i vikingetidens monumentale kongegrave. Blandt andre synlige fortidsminder er forsvarsvolde, enkelte befæstede landsbyer samt bevarede marksystemer. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Udateret

I visse tilfælde er det ikke umiddelbart muligt at datere et fortidsminde uden at foretage en nærmere undersøgelse. Da beskyttede fortidsminder er fredede – også for arkæologer – er det ikke altid muligt at datere anlægget, før der foretages en videnskabelig undersøgelse. I de tilfælde, hvor fortidsmindets præcise alder er ukendt, eller der er tvivl om dateringen, anvendes betegnelsen udateret. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links