Faktaboks

Kommune
Helsingør Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
252946
Sted- og lokalitetsnummer
010408-72
Anlæg
Bosættelse, uspec undergruppe, Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Hus (evt. med stald), Middelalder (dateret 1500 e.Kr. - 1535 e.Kr.)

Original fredningstekst

Meddelt til NST, men ikke tinglyst Hustomt. Syldsten fra et 5 x 15 m stort hus ses. Det sidste hus fra et lille fiskerleje kaldet "Rævelejet", som fandtes i 1500-tallet. Dette hus var det sidste, og det blev forladt ca. 1660.

Undersøgelseshistorie

2001
Diverse sagsbehandling - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterAfventer tekst og oplysninger om fredning
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Kroppedal Museum, ArkæologiFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Hus

Hus, opførelse af huse til permanent ophold for mennesker kendes tilbage til forhistorisk tid omtrent samtidig med bondekulturens opståen, ca. 9000 f.v.t. Efterhånden udvikledes forskellige husformer, der var tilpasset lokale forhold og byggematerialer, fx ler, træ, strå, tørv og is. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links