Foto, oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Kalundborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
322055
Sted- og lokalitetsnummer
030110-134
Anlæg
Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 501 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1 x 11 m. Overfladen ujævn.

Undersøgelseshistorie

1925
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidUdgravet af brødrene Lerche.
1941
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj 1 x 11 m. Overfladen ujævn.
1941
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor0,8 x 12,0 x 11,0 m. Mindre høj med meget ujævn overflade. I toppen af højen ses flere håndstore sten. På den sydlige side ses 1 stor sten ca. 1 x 0,5 m. og 0,5 m. over jordoverfladen. Højen er delvist beplantet med 20-30 årige graner. I en 3 m. bræmme hen over højen er træerne fældet og kvas fra de fældede træer spredt over højen. Ved højen ses flere stormfældede træer, hvis rodnet har revet højfoden op. Hen over højen ses traktorspor. Meget kunne tyde på, at skovens folk ikke er klar over højens beliggenhed. ** Seværdighedsforklaring ** Vanskeligt tilgængelig i tæt granplantering. Bevoksning: 1983: Nålekrat/-træer
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum
2013
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Roskilde Museum

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Brandgrav

Brandgrav er en betegnelse for en gravlæggelse, hvor den døde person er blevet kremeret og derefter gravlagt enten i en nedgravning i jorden eller i en urne. Brandgravene var en kendt gravform i oldtiden, men blev først for alvor udbredt fra yngre bronzealder (ca. 1100-ca. 500 f.v.t.) og frem. De ældste kendte brandgrave stammer fra jægerstenalderen (ca. 12.800-3950 f.v.t.). Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links