Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
421241
Sted- og lokalitetsnummer
230205-195
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Granitstensbuebro over "Strømmen". Broen er opført af granitsten; facader og fløjmure af fint tilhugne kvadre. Broens gennemløb er ca. 9 m langt og ca. 4,5 m bredt. Fra hvert af de 4 facadehjørner er udadskrånende ca. 2 m lange fløjmure (7 skifter). Facaderne afsluttes øverst med en vulst af granitsten. På stenen over buestikstenen står indhugget årstallet "1866" på den sydøstlige facade. Afstanden fra underkanten af buestiksstenen til vandoverfladen er ca. 2 m. Vejbanen er asfalteret. Fredningen omfatter den samlede brokonstruktion, men ikke den moderne vejbane. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henkastes jord, sten og affald i åløbet under broen.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1982
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links