Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432560
Sted- og lokalitetsnummer
070101-33
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Matr.: Ønslev by, umatr. vejareal (o. Sørup å, under Lundbyvej) Granitbro Bro med to gennemløb. Opført af tilhuggede granitkvadrer. Broen er opført i to stenskifter, som på østsiden er rettet til med et tredie lag sten over midterpillen. På midterpillens vestside er indhugget årstallet "1840". Gennemløbene er overdækket med granitbjælker. Bunden af gennemløbene er stenlagte. Brofacaderne er 5,5 - 6,0 meter lange. Gennemløbenes bredde er ca 1,2 m, og længden er ca 9,8 m, højden fra bund til loft er ca 1,3 m. Granit- bjælkerne i gennemløbets overdækning måler ca 0,3 x 0,3 m og er ca 1,8 m lange. Broen er forhøjet med et betondæk og en jorddæmning. Jorddæmningen er ikke omfattet af fredningen.

Undersøgelseshistorie

2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterBro
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links