Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
442679
Sted- og lokalitetsnummer
070115-4
Anlæg
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.); Stenrække, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 1,25 x 11 m. Siderne stærkt afgravede, stejle. Hen o- ver højens N-side ses en række af 7 sten, delvis jorddække- de, 3 sten ligger i en N-S-gående række på højens SV-side. Bevokset med eranthis, på oppen en gl. lind, i præstegårds- have.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid(Præstegaardshaven) - En rund Jordhøj, paa hvis Top en gammel Lind 1.25 m høj. - Muligvis kun en gammel Udkigshøj. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 1.25 x 11 m. Siderne stærkt afgravede, stejle. Hen over højens n-side ses en række af 7 sten, delvis jorddækkede, 3 sten ligger i en n-s-gående række på højens sv-side. Bevokset med eranthis, på toppen en gl. lind, i præstegårdshave.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøj. Måler 1,25 x 10,0 x 10,0 m. Bevokset med kæmpelind midt på højen - dækker en stor del af højen. 9 store sten 3/4-1 m. store i ØNØ-VSV-gående række - krydser højens N-side, antagelig gammelt havegærde til præstegårdshaven. 2 sten synlige på V-siden af højen. Højen virker kunstigt forhøjet - måske gammel pyntehøj! Spor af nedgravning tæt N for højen, 1 x 1/2 m. SØ-NV. Bevoksning: 1984: Græs, Løvkrat og Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenrække

Stensætning er en fællesbetegnelse for forskellige menneskeskabte konstruktioner af sten. De stammer fra store dele af oldtiden begyndende med bondestenalderen (neolitikum ca. 4000-1700 f.v.t.). En stensætning kan eksempelvis være en del af et gravanlæg, en randstenskæde omkring en gravhøj eller en række af sten stående på en linje. Læs videre her.

Oldtid

Oldtiden er den overordnede betegnelse for den første tidsperiode, der følger efter istidens afslutning. Den indledes med de første jægere, der fulgte i hælene på rensdyrene mod nord til det nuværende danske område omkring 13.000 f.v.t. Oldtiden afsluttes af jernalderen. Denne periode har sit navn efter jernredskaberne, der stammede fra den hemmelige udvinding af jern, som dominerede den ældre del af jernalderen. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links