Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4425154
Sted- og lokalitetsnummer
070110-53
Anlæg
Langhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Høj, 0,45 (fra Ø) - 0,80 (fra V) x 13 m. Hul Ø og V for top, diam. ca. 1,25 m, henholdsvis 0,45 m og 0,20 m dybt. Sænkning over Ø-fod, 6 x 1 m, 0,25 m dyb. Flade sænkninger hen over N- og S-side. Ujævn overflade. Græsklædt, bevokset med bøg, i skov.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidDronningskoven. - Den østlige Ende af en forstyrret Langdysse med Længderetning VNV-ØSØ. Kun et stykke paa 10 m' længde er bevaret. For Enden af det er 2 Kantsten, langs søndre Langside 4, langs nordre 5. Bredde fra Kantsten til Kantsten 4.50 m. Midt paa Dyssen nogle halvt begravne, større Sten, formentlig Rester af et forstyrret Gravkammer. - Jordhøjen hæver sig kun ubetydeligt over den omgivende Skovbund. - Mod Vest er Dyssen afbrudt af en Skovvej, paa den modsatte Side af denne ses intet Spor af en Fortsættelse. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidHøj, 0.45 (fra ø) - 0.80 (fra v) x 13 m. Hul øst og vest for top diam. ca. 1.25 m, henholdsvis 0.45 m og 0.20 m dybt. Sænkning over ø-fod, 6 x 1 m, 0.25 m dyb. Flade sænkninger hen over N- ogg S-side. Ujævn overflade. Græsklædt, bevokset med bøg, i skov.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1 lille høj på lille højdedrag syd for afvandingsgrøft. Højeste punkt i den umiddelbare omgivelse. Langs vestside går lille skovsti. Højden set herfra er ca. 0,80 m, fra øst ca. 1/2 m. Højens vest- og sydlige del er ret velbevaret, i øst og mod nord ses derimod mange ujævnheder og levn af vindfælde. Derfor udvisket grænse mod SØ, Ø og N. Flintafslag og kalcineret flint i overfladen. Græsklædt, i moden bøgeskov. Ejer: se 4425:153 (sb 53a). Mål: 0,6x13x13 m. Bevoksning: 1984: Løvtræer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Langhøj

Som navnet antyder, er langhøje aflange gravhøje med et rektangulært grundplan. De første langhøje blev opført allerede i den første periode af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.) og havde ligheder med de gravformer, som også anvendtes i kystområderne ved Østersøen og i området ud mod Atlanterhavet. Arkæologiske undersøgelser viser, at der over store geografiske områder har været udført ensartede ritualer ved langhøjene. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links