8326 oversigt
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet før 1937
Fredningsnummer
432613
Sted- og lokalitetsnummer
070115-1
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tingl.: 6/10 1910, Anton Nielsen, Afmærkn.: MS 1915, lieutn. Lassen Jættestue i høj, der er stærkt afpløjet og udjævnet, dækker dog kammeret til sidestenenes overkant, 7 m i SSØ-NNV. Græs- klædt i ager. - Polygonalt kammer bygget af 8 sidesten (3 mod VSV, 2 mod NNV, 3 mod ØNØ). Kammeret er 2,80 m langt i NNV-SSØ. Største bredde (ved kammerets midte) er 2,20 m; mod NV er bredden 1,90 m, mod SSØ 1,25 m. Kammerets højde er 1,10- 1,20 m. - Gangen som udgår mod SSØ i kammerets længderetning er 2,35 m lang, 0,85 m bred nærmes kammeret, 0,65 m bred fjernest kammeret. Gangens højde er 0,95 m nærmest kammeret, 0,65 m fjernest. Den er bygget med 3 sten i den østlige, 4 sten i den vestlige side. - Af kammerets 2 dæksten er kun den sydlige bevaret. Stødende tæt op til denne er en dæksten over gangen bevaret. Kammer og gang er tømt til bunden.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidLille Gangbygning. - Kamret er polygonalt, bygget af 8 Sten med største Længde, 2.80 m i SSØ-NNV. Breddemaalene er angivne paa vedføjede Skitse. Kamrets Højde er 1.1-1.2 m. Fra den smalle Ende af Kamret udgaar i ssø. Retning en Gang, 0.85-0.65 m br., 2.35 m l., bygget af 3 Sten i den østlige, 4 i den vestlige Side. Kamret har haft 2 Dæksten, af hvilke kun den ene nærmest Gangen er bevaret, liggende paa Plads. Stødende tæt op til denne ligger ligeledes paa Plads, en Dæksten over den inderste Del af Gangen. Mellemrummene mellem Dækstenene indbyrdes og de Sidesten, paa hvilke de hviler, er omhyggeligt tættede med Ler og Smaasten. - Jordhøjen er stærkt afpløjet og udjævnet, men dækker dog endnu Kammer til Sidestenenes Overkant. Kammer og Gang er tømte til Bunden. - Fredlyst. Bevoksning: 1984: Græs
1914
Museal grafisk eller digital dokumentation - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidJættestue i høj, der er stærkt afpløjet og udjævnet, dækker dog kammeret til sidestenenes overkant, 7 m i ssø-nnv, 5 m i øsø-vnv. Græsklædt, i ager. - Polygonalt kammer bygget af 8 sidesten (3 mod vsv, 2 mod nnv, 3 mod ønø). Kammeret er 2.80 m langt i nnv-ssø. Største bredde (ved kammerets midte) er 2.20 m, mod nnv. er bredden 1.90 m, mod ssø. 1.25 m. Kammerets højde er 1.10-1.20 m. - Gangen som udgår mod ssø. i kammerets længderetning er 2.35 m lang, 0.85 m bred nærmest kammeret, 0.65 m bred fjernest kammeret. Gangens højde er 0.95 m nærmest kammeret, 0.65 m fjernest. Den er bygget med 3 sten i den østlige, 4 sten i den vestlige side. - Af kammerets 2 dæksten er kun den sydlige bevaret. Stødende tæt op til denne er en dæksten over gangen bevaret. - Kammer og gang er tømt til bunden.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorJættestue i høj. Som beskrevet på blåt kort. Marksten er smidt op på højens Ø side (ikke nylig). I ager. Mål: 1,2x7x5 m. Bevoksning: 1984: Græs
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links