Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
432610
Sted- og lokalitetsnummer
070108-3
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 f.Kr. - 501 f.Kr.); Vindmølle, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Rest af jættestue, "Hjortehøj": høj 2,20 x 16-18 m. Toppen affladet, diam. 7 m. Siderne afgravede, især mod N. Mod SØ er gangen til jættestuen bevaret med 5 bæresten og 2 karmsten i hver side samt 2 dæksten mod NV. Gangens yderste stenpar og to af dens dæksten er fjernede. - NØ-ligt på topfladen er opført en moderne 3/4 m høj stenmur i halvkreds. - Be- plantet som haveanlæg, i have.

Undersøgelseshistorie

1914
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRund Høj, paa hvilken nu er bygget en Mølle. Højens Indre er derved fuldstændig udgravet og udmuret og danner Møllens nedre Rum. Den udtømte Jord blev for en Del lagt om Højens Sider, saa et dens nuværende Omfang - 2.50 x ca. 20 m, - er noget større end det oprindelige. - Ved Udgravningen fandtes flere Grave, hvori nogle ubetydelige Bronzesager, der nu er bortkomne. Bevoksning: 1984: Løvtræer
1914
Efterretning om forsvunden genstand - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Byggeri og anlæg - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1931
Privat udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidVed afgravning af højen stødte man på jættestuens velbevarede indgang, gang og karmsten. Stenene i gangen blev delvis bortsprængt og fylden omrodet. Herved fandtes flintøkser og skeletdele. Ved Raklevs udgravning fandtes desuden lerkarskår, stykker af ravperler og mindre knogler.
1931
Museal udgravning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidRest af jættestue, "Hjortehøj": Høj, 2.20 x 16-18 m. Toppen affladet, diam. 7 m. Siderne afgravede, især mod nord. Mod sø. er gangen til jættestuen bevaret med 5 bæresten og 2 karmsten i hver side samt 2 dæksten mod nv. Gangens yderste stenpar og to af dens dæksten er fjernede. - Nø.-ligt på topfladen er opført en moderne 0.75 m høj stenmur i halvkreds. - Beplantet som haveanlæg, i have.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1984
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorRest af jættestue, "Hjortehøj". Flad top, omgivet af lav mur. Et bord på søjlefod står midt på højtoppen. Højens sider er ret afgravede. Gang i SØ, delvis fyldt op med sand og tildækket med et bliktag, således at den stenes kun delvis ses. Højen, der ligger i en privat have, er bevokset med løvtræer, og en del kvas ligger ved højfoden, spec. i N og Ø. En ung søn i gården fortalte, at hans far havde fyldt sand i gangen. Han sagde også, at før højen blev fredet havde en mølle stået på højen. Mål: 2,2x17x17 m. Film: 003:33:34 (overstreget). Bevoksning: 1984: Løvtræer
1999
Registrering af knoglemateriale - Antropologisk Laboratorium, Panum Instituttet
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Gravgenstand

En gravgenstand er en arkæologisk genstand, der er fundet i en grav, såsom jordfæstegrav, rundhøj, langhøj eller stendysse/jættestue. Ved arkæologiske undersøgelser eller restaureringer findes ofte genstande, som de døde har fået med sig i graven. Det kan eksempelvis være lerkar, flintdolke, bronzesværd, dragtsmykker, seletøj til heste, pilgrimsmærker mv. Læs videre her.

Vindmølle

De ældste vindmøller var udformet som stentårne med vindfang, der var fastindstillet efter hovedvindretningen. I Europa blev vindmøller introduceret på korstogenes tid, og i 1100-tallet udvikledes i Normandiet den såkaldte stubmølle af træ. Denne type nævnes første gang i Danmark i gavetestamenter fra 1259 og 1261; de ældste bevarede er Brundby Mølle (ca. 1600) på Samsø og Bechs Mølle på Bornholm (ca. 1630). Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Bronzealder

Bronzealderen afløste stenalderen. Den har fået sit navn fra de mange bronzegenstande, der bl.a. er fundet i gravhøje samt nedsat i moser og åer som ofringer til guderne. Særlig karakteristisk for ældre bronzealder er rundhøjene, hvorfra flere opsigtsvækkende arkæologiske fund kendes, idet særlige bevaringsforhold i visse af gravhøjene har betydet, at den eller de gravlagte er yderst velbevarede. I yngre bronzealder gik indbyggerne fra jordfæstegrave til at brænde de døde på et ligbål og begrave dem i brandgrave. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links