Oversigtsfoto set fra N
.
Oversigtsfoto set fra SØ
.

Faktaboks

Kommune
Silkeborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
241171
Sted- og lokalitetsnummer
160105-195
Anlæg
Bro, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bro. Den hvælvede bro er opført af granitkvadrer. Buens spændvidde er 2 m. Afstanden fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet er 1,6 m. Hver facade er 4 m bred og 3 m høj. Gennemløbet er 10 m langt. De udadskrånende fløjmure er parallelle ved vandløbet og forlænger gennem- løbet 3 m, både ved sluget og ved afgangen. Fredningen omfatter også betonkonstruktionen ovenpå kvadrestensbroen. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen, autoværn og gelænder.

Undersøgelseshistorie

1989
Uspecificeret aktivitet - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorBro. Den hvælvede bro er opført af granitkvadre. Buens spændvidde er 2m. Afstanden fra underkanten af buestikstenen til bunden af vandløbet er 1,6m. Hver facade er 4m bred og 3m høj. Gennemløbet er 10m langt. De udadskrånende fløjmure er parallelle ved vandløbet og forlænger gennemløbet 3m, både ved sluget og ved afgangen. Fredningen omfatter også betonkonstruktionen ovenpå kvaderstensbroen. Fredningen omfatter ikke vejbelægningen, autoværn og gelænder.
1989
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård Museum
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Moesgård MuseumBro.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links