4206-4-1
.

Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42064
Sted- og lokalitetsnummer
210403-21
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Bro over Hvirlå. Hvælvet granitstensbuebro opført af tilhugne kvadresten. Gennemløbet er ca. 3,25 m langt (i nyere tid er sket en udvidelse i øst). Buens spændvidde er ca. 3,25 m, og afstanden fra åløbets bund til underkanten af stikstenen er ca. 2 m. I vest er der svagt skrånende fløjmure, således at bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 8 m. Vejbanen er asfalteret, og ved det syd- vestlige hjørne er en lille granitsten. broen er forsynet med et rækværk, bestående af et enkelt jernrør, som er sølvmalet. Fredningen omfatter den gamle brokonstruktion, men ikke den nyere udvidelse i øst eller vejbelægningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller affald i åløbet under broen.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningBro over Hvirlå. Hvælvet granitstensbuebro opført af tilhugne kvadresten. Gennemløbet er ca. 3,25 m langt (i nyere tid er sket en udvidelse i øst). Buens spændvidde er ca. 3,25 m, og afstanden fra åløbets bund til underkanten af stikstenen er ca. 2 m. I vest er der svagt skrånende fløjmure, således at bredden af den samlede brokonstruktion er ca. 8 m. Vejbanen er asfalteret, og ved det sydvestlige hjørne er en lille granitsten. Broen er forsynet med et rækværk, bestående af et enkelt jernrør, som er sølvmalet. Fredningen omfatter den gamle brokonstruktion, men ikke den nyere udvidelse i øst eller vejbelægningen. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde. Almindelig vedligeholdelse er tilladt. Der må ikke henlægges jord, sten eller affald i åløbet under broen.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links