4207-6-1
.

Faktaboks

Kommune
Aabenraa Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42076
Sted- og lokalitetsnummer
210401-41
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Mindesten ved Burkal kirke. Mindesmærket fremtræder som en varde, rejst af marksten. På vardens vestside (mod vejen) er indsat to større sten med plane forsider. Varden er ca. 3,50 m bred, ca. 1,70 m høj og ca. 1,50 m dyb. På den øverste plane sten er følgende indskrift: DANEMARKS // SIETTE FREDERIK // KOM DENNE VEI DA HAN // VENDTE TILBAGE TIL LUISSELUND // FRA SINE VESTLIGE STRAND // BREDDE SOM HAVDE LIIDT VED // OVERSVØMMELSEN D 3/4 FEB 1825 På den nederste sten står følgende: DETTE // OPREISES EFTERSLÆGTENS // TIL MINDESMÆRKE FOR DEN // BEDSTE FYRSTE AF SLUX HERRED // D 6. JULY // 1826. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden frednings- nævnets og fredningsstyrelsens samtykke. Mindesmærket vedligeholdes af Sønderjyllands amts vej- og vandløbsvæsen.

Undersøgelseshistorie

1982
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningMindesten ved Burkal Kirke. Mindesmærket fremtræder som en varde, rejst af marksten. På vardens vestside (mod vejen) er indsat to større sten med plane forsider. Varden er ca. 3,50 m bred, ca. 1,70 m høj og ca. 1,5 m dyb. På den øverste plane sten er følgende indskrift: DANEMARKS // SIETTE FREDERIK // KOM DENNE VEI DA HAN // VENDTE TILBAGE TIL LUISSELUND // FRA SINE VEST- LIGE STRAND // BREDDER SOM HAVDE LIIDT VED // OVER- SVØMMELSEN D 3/4 FEB 1825 På den nederste sten står følgende: DETTE // OPREISES EFTERSLÆGTEN // TIL MINDESMÆRKE FOR DEN // BEDSTE FYRSTE AF SLUX HERRED // D 6 JULY // 1826 Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, flyttes eller ændres uden fredningsnævnets og fredningsstyrelsens samtykke. Mindesmærket vedligeholdes af Sønderjyllands amts vej- og vandløbsvæsen.
1982
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1988
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1989
Diverse sagsbehandling - Haderslev Museum
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum SønderjyllandFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links