Faktaboks

Kommune
Tønder Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
42063
Sted- og lokalitetsnummer
210403-27
Anlæg
Borg/Voldsted, Middelalder (dateret 1067 e.Kr. - 1535 e.Kr.); Bygning, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Solvig (middelalderligt voldsted). Voldstedet består af fire banker, som høver sig 40 - 65 cm over det omgiven- de terræn. Den vestlige banke er nærmest rektangulær, ca. 23 - 30 m. Nordøst for denne er en nærmest trekantet banke, hvis største bredde, øst-vest, er ca. 23 m, længden nord-syd ca. 50 m. Øst for denne er en ca. 70 m lang banke, hvis sydligste del, ca. 45 m, udgør en ca. 5 m bred dæmning, der i nord er ca. 16 m bred. Sydligst er en kvadratisk banke, ca. 19 x 19 m, omgivet af en ca. 3 m bred, vandfyldt grav. På denne banke findes en ruin af en 10 x 11 m stor bygning, opført af græstørv og med stenpigget gulv. Bankerne, som er græsklædte, ligger i græsareal. Fredningen omfatter bankerne og det mellemliggende areal og graven omkring den sydligste banke. Bankernes udstrækning er vist på vedlagte skitse, hvor- på også fredningsgrænsen er angivet med stiplet linie. Ovennævnte mindesmærke må ikke fjernes, udjævnes, ændres eller beskadiges på nogen måde ved gravning, pløjning, beplantning, bebyggelse, henlæggelse af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres. Arealet må anvendes til græsning på samme måde som hidtil, dog må der ikke foretages nogen form for maskinel jordbehandling på den sydligste banke.

Undersøgelseshistorie

1982
Tinglysning - KUAS, Fortidsminder
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Borg/voldsted

Borge og voldsteder er en anlægstype, som opstod i jernalderen, men blev særlig udbredt i middelalderen (ca. 500 f.v.t.-1536 e.v.t.). Et voldsted er betegnelsen for de jordværker, banker, voldgrave og volde, der blev bygget som en del af en borg. Læs videre her.

Middelalder

Middelalderen er betegnelsen for den periode, der følger umiddelbart efter vikingetiden. I løbet af ældre middelalder blev mange af de danske købstæder grundlagt, ligesom der skete en voldsom bebyggelsesudvidelse på landet med etablering af mange nye landsbyer. Hertil kommer etablering af borge og senere herregårde på store og små voldsteder overalt i landet. En del af disse er i dag bevarede som fortidsminder. Det samme gælder eksempelvis en række ruiner af delvis nedrevne bygningsværker både i byerne og på landet samt gravsteder, ødekirkegårde og helligkilder. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links