Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35147
Sted- og lokalitetsnummer
080612-21
Anlæg
Bro, Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Umatr. vej, bro nr. 503-13/0578, Vigerslev by. Granitbro. Broens facader er 9 m brede og 1,6 m høje. Broen har 2 løb, der hver er 8 m lange, 1,6 m brede og 1,2 m høje. Siderne er af granitplanker sat i 4 skif- ter med granitplanker, der er ca. 2 m lange og af forskellig bredde. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.

Undersøgelseshistorie

1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningGranitbro. Broens facader er 9 m brede og 1,6 m høje. Broen har 2 løb, der hver er 8 m lange, 1,6 m brede og 1,2 m høje. Siderne er af granitplanker sat i 4 skifter med granitplanker, der er ca. 2 m lange og af forskellig bredde. Fredningen omfatter hele brokonstruktionen undtagen vejbelægningen.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2009
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er en bro der fører rugårds landvej over STAVIS å . BROEN ER HELT OMBYGGET OG DER ET NÆSTEN INTET TILBAGE AF DEN OPRINDELIGE BRO .SKADEN ER SÅ VOLDSOM AT AFREDNING BØR OVERVEJES

Bro

Broer er blevet bygget siden forhistorisk tid, dog i begyndelsen i en primitiv form, hvor træstammer eller langstrakte klippestykker blev væltet hen over en kløft eller et mindre vandløb. I takt med mere organiseret transport af mennesker og gods opstod behovet for permanente broer. Dette blev først erkendt af sumererne og egypterne, som for over 5000 år siden byggede et betydeligt antal buebroer af murværk, og af kineserne, der opførte broer for over 4000 år siden. For de permanente broer var det foretrukne byggemateriale mursten eller natursten; sidstnævnte er det mest holdbare af alle, som det bevidnes af de mange broer og bygværker, der har overlevet gennem flere tusinde år. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links