Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsminde set fra nord
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35144
Sted- og lokalitetsnummer
080612-5
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

Tinglyst tekst 1986: *************** Høj, 0,8 x 7 x 6 m. I centrum en gammel udgravning, der er 0,8 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred foroven. Højen har form som en hestesko. I skov.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Morud Skovs sydlige Del er endnu Rester af de 5 hos J.F.Boesen (Beskrivelse over Wigerslev og Wellinge Sogne i Aaret 1831 I-II ant.top.Arkiv 511c) angivne Høje, der alle maa have været Runddysser [sb.2-6]...Noget Nord for Landevejen, øst for Vejen til Skovfogedhuset, er 2 Høje [sb.5-6], c. 90' fra hinanden.(De kunne efter Jordsmonnets Beskaffenhed ikke antages at have hørt sammen til en Langdysse, men have utvivlsomt været Runddysser). Den sydligste Høj [sb.5] er c. 2' h., 30' i Tværmaal. I Midten er et stort Hul, der synes at antyde et stort Kammer i Retn. N-S, inge store Stene ere bevarede, men meget Smaaflint ses i Fordybningens Graveflade. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidEn lille helt udgravet jordhøjning, oprindelig ca. 10 m tværmål, 0.75 m høj. Det meste af jordfylden er bortgravet tillige med det stenkammer, der vistnok har været i højen. Beliggenhed: 25 m syd for højen, sognebeskrivelse nr. 6.
1954
Diverse sagsbehandling - Det Kulturhistoriske CentralregisterFredningsnr: 3514:4, Status: C
1985
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor1985: C-høj. Tilbage er der kun en vold, der har facon som en hestesko med åbning mod øst. Hele centrum er gravet væk helt ned til undergrunden. Hullet er 1 m bredt i bunden og 3 m bredt øverst. Bevoksning: 1985: Løvtræer og Nålekrat/-træer
1986
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningHøj. 0,8 x 7 x 6 m. I centrum en gammel udgravning, der er 0,8 m dyb, 1 m bred i bunden og 3 m bred foroven. Højen har form som en hestesko. I skov.
1986
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1987
Institutionssag uden journaldata - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links