Fortidsminde set fra øst
.
Fortidsmindet set fra nord
.
Fortidsminde set fra syd
.

Faktaboks

Kommune
Nordfyns Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
35143
Sted- og lokalitetsnummer
080612-4
Anlæg
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.); Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 f.Kr. - 2801 f.Kr.)

Original fredningstekst

En lille rund, ganske lav højning; i midten rester af et lille stenkammer, nemlig 2 mindre bæresten og en større, 1,25-1,50 m lang, vistnok en fravæltet dæksten. I sydvestlige hjørne af Mo- rud skov.

Undersøgelseshistorie

1892
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidI Morud Skovs sydlige Del er endnu Rester af de 5 hos J. F. Boesen (Beskrivelse over Wigerslev og Weflinge Sogne i Aaret 1831 I-II ant. top. Arkiv 511c) angivne Høje, der alle maa have været Runddysser. I Skovens sydvestlige Hjørne er en lille, rund ganske lav, bevokset Højning med utydelige Omrids. I Midten er forstyrrede Rester af et Kammer (2 mindre Vægstene (den ene, i Syd, vist lav Indgangssten) og 1 større Sten, muligvis Dæksten). 3 Stene, der rage lidt frem over Jorden, ere muligvis Rest af Randsten, og Runddyssen har i saa Fald været c. 25' i Tværmaal. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer
1954
Museal berejsning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks OldtidMorud Skov. I skovens sydvestlige hjørne en lille rund, ganske lav højning, i midten rester af et lille stenkammer, nemlig 2 mindre bæresten og en større, 1,25-1,50 m lang sten, vistnok en fravæltet dæksten.
1954
Tinglysning - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1986
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorHøjen fundet som beskrevet. Den ligger ud til en stejl skrænt i skovens sydvestlige hjørne. Den ligger i et skovområde, der for 2-3 år siden er plantet til med små graner. Ulovlig beplantning på og ved højen bør påtales. Selv i dyssekammeret er der plantet et træ. Ingen billeder. Mål: 0,8x12x12 m. Bevoksning: 1986: Nålekrat/-træer
1986
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2016
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2016
Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys Museer

Rundhøj

Rundhøje er den mest almindelige type af gravhøje, der kendes i Danmark, og de findes overalt i landet. Rundhøjene har fået deres betegnelse efter deres kuplede form. I Danmark findes der tusinder af fredede rundhøje, men mange er overpløjede og enten helt forsvundet eller kun til at finde ved en arkæologisk udgravning. Læs videre her.

Dysse

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Jættestue

Stendysserne og jættestuerne, der samlet betegnes som storstensgrave eller megalitgrave, er stenbyggede gravhøje fra de første århundreder af bondestenalderen (neolitikum ca. 4000 f.v.t.-ca. 1700 f.v.t.). Umiddelbart efter overgangen til bondestenalderen skete der et skifte i den måde, de døde blev begravet på. Hvor de døde tidligere var blevet gravlagt i jordfæstegrave under overfladejord, begyndte indbyggerne at opføre stendysser, som er den ældste form for storstensgrave. Stendysserne var beregnet til gravlæggelse af en enkelt eller få gravlagte, hvorimod de lidt yngre jættestuer – der afløste stendysserne – var egentlige fællesgrave. Læs videre her.

Stenalder

Stenalderen er den første periode af oldtiden. Den har fået sit navn efter de mange stenredskaber, der er så karakteristisk for perioden. Samtidig med indførelsen af landbruget skete et skifte i stenalderfolkets kultiske og rituelle forestillingsverden, og store samlingspladser blev opført samt ikke mindst de i dag meget karakteristiske langhøje, stendysser og jættestuer. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links