Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4428125
Sted- og lokalitetsnummer
070214-281
Anlæg
Bygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.); Bygning, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

I Korselitze Østerskov, afd. 215. Hustomter. Tomter af belægninngsstuerne til Hestehoved Redoute. Tomternes vægge fremtræder som ca. 3 m brede og 0,3-0,5 m høje jordvolde, bestående af fast, lyst finkornet sant. Gavlene er svagt markeret eller fremtræder ikke. Tomterne er orienteret øst-vest og ligger tæt samlet i korsform. Tomt 1 (mod NV) måler 14 m i længde og 8 m i bredde. Vestgavlen noget beskadiget og svagt markeret. Tomt 2 (mod NV) måler 21 m i længde og 8 m i bredde. Tomt 3 (mod NØ) måler 21 m i længde, bredden er 8-9 m. Tomtens østlige del er svagt markeret. Tomt 4 (mod SØ) måler 21 m i længde, bredden er 8 m. Tomtens østligste del noget beskadiget og svagt markeret. Tomterne er liggende ca. 50 m NV for hjørnet af skovgærdet mod øst. Beliggende i skov.

Undersøgelseshistorie

1989
Museal besigtigelse - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorLokaliteten mgl. data.
1989
Tinglysning - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Batteri

Batteri er en artillerienhed, der svarer til et kompagni, med fire til otte styk skyts eller raketkastere. Tre til fem batterier udgør en afdeling under kommando af en oberstløjtnant. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links