9893 oversigt, indenfor voldene. Set fra ØSØ.
.
9892 oversigt. Set fra S.
.
9899 kystside skansen og klinten. Set fra Ø.
.

Faktaboks

Kommune
Guldborgsund Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4428111
Sted- og lokalitetsnummer
070214-294
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1800 e.Kr. - 1848 e.Kr.)

Original fredningstekst

Skanse i Korselitze Østerskov. Skansen består af et firesidet voldanlæg, ca. 50 x 35 m, om- givet af en 7-8 m bred og 1,5-2 m dyb spidsgrav. Mod øst er gravens nordlige del skredet i havet, således at volden her går i eet med kystbrinken. Graven er delvis kratbevok- set, det øvrige anlæg ligger hen med græs og småbuske. Skansen ligger ca. 1700 m nord for Hestehoved fyr. Fredningsgrænsen følger gravens ydre bred, og hvor denne mangler, kystbrinken. Ovennævnte mindesmærke må ikke ændres, udjævnes eller be- skadiges på nogen måde ved pløjning, gravning, beplantning, bebyggelse eller henkastning af jord, sten og affald eller på nogen anden måde forstyrres.

Undersøgelseshistorie

1968
Museal besigtigelse - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1968
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
1984
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorSkanse. I skansen vokser 1 tjørn. ** Seværdighedsforklaring ** Skanse beliggende i strandkanten. Velbevaret og velplejet. Bevoksning: 1984: Græs og Løvkrat
2011
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dkFortidsmindet blev fundet som beskrevet.
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museerne.dk

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links