Dæmning i øst
.
dæmningen set mod øst
.
Dæmningen set mod nord
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381728
Sted- og lokalitetsnummer
090603-65
Anlæg
Dæmning (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dæmning ved voldstedet Magelund Sydøst for voldstedet og umiddelbart vest for "Hylden bro" ligger en 60 m lang og 4 m bred dæmning orienteret NNØ-SSV afbrudt på midten af "Gammel- bækken". Dæmningen har haft til formål at opstemme bækken i gravene omkring Magelund.

Undersøgelseshistorie

1985
Museal besigtigelse - Fredningsstyrelsens FortidsmindeforvaltningDæmning ved voldstedet Magelund. Sydøst for voldstedet og umiddelbart vest for "Hylden bro" ligger en 60 m lang og 4 m bred dæmning orienteret NNØ-SSV afbrudt på midten af "Gammelbækken". Dæmningen har haft til formål at opstemme bækken i gravene omkring Magelund.
1985
Tinglysning - Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
1985
Diverse sagsbehandling - Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet blev fundet som beskrevet. Fortidsmindet er bevokset med store bøge, ca. 50 år gamle

Dæmning

Dæmninger er aflange jordvolde primært fra middelalderen og nyere tid (1050 e.v.t.-i dag) og er en samlet betegnelse for en anlægskategori, der dækker over mange forskellige funktioner. Eksempler er vej- og jernbanedæmninger over lavereliggende eller våde områder, dæmninger i forbindelse med landvindingsanlæg og til beskyttelse mod oversvømmelser samt dæmninger i tilknytning til middelalderens borge. Desuden er mange dæmninger anlagt for at opstemme vandløb i forbindelse med mølledrift. Læs videre her.

Historisk tid

Historisk tid er den overordnede betegnelse for tiden efter oldtiden, der afsluttes med vikingetiden. I modsætning til oldtiden foreligger der fra historisk tid også skriftlige kilder, der sammen med de arkæologiske kilder og alt billedmateriale bidrager til studiet af menneskets historie i Danmark i tiden efter oldtiden. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links