Vejsten
.
Den tilbageværende vejsten
.

Faktaboks

Kommune
Nyborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
381723
Sted- og lokalitetsnummer
090603-78
Anlæg
Vejmærke, Nyere tid (dateret 1661 e.Kr. - 2009 e.Kr.)

Original fredningstekst

2 sten ved "Hylden bro" To ca. 85 cm høje sten, der er ca. 18 cm brede. Begge sten har på de to sider indhugget indskrift. På den ene sten er indhug- get: C H og S L // 17 og på den anden sten: H B og J M L // 98. Stenene står på hver side af bækken ved "Hylden bro" på vejen fra Lykkesholm til Lindeskov. Ovennævnte mindesmærker må ikke beskadiges og ikke ændres eller flyttes uden rigsantikvarens og fredningsnævnets samtykke.

Undersøgelseshistorie

1983
Nyberejsning af fredede lokaliteter - Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontorDen S-lige af de to sten fundet, inskription CH og SL 17 på hhv. Ø-og N-side. Stenen er malet hvid (ikke omtalt i fredningstekst), tilsyneladende kun i et enkelt lag. Bemalingen er sket efter rødmaling af brogelænderet (som stenens top berører), idet hvidmalingen ses oven på den røde farve. Bemaling af stenen næppe overenstemmende med fredningen. Den N-lige sten er fjernet og kan ikke findes. Påtalt ved møde med skovfoged (navneoplysning på skema), Ravnholt Skovdistrikt, der lovede at efterforske sagen. Det er, iflg. skovfogeden, absolut ikke godset selv, der har fjernet den ene sten og hvidmalet den anden, men snarest kommunens tekniske forvaltning, som vedligeholder broen. Skovfogeden lovede at melde tilbage til JGB, når han har haft kontakt med kommunen.
2008
Afventer oplysninger - Det Kulturhistoriske CentralregisterVejmærke
2017
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Odense Bys MuseerFortidsmindet er ændret

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links