Det indre af skansen set fra syd
.
sydlige voldgrav set fra øst
.
Det indre af skansen set fra toppen af nordlige vold
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431115
Sted- og lokalitetsnummer
230302-176
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk Skanse V og VI /Tysk Skanse X) Fredningsbeskrivelse: Kongeskansen. Lukket 6-sidet jordværk med en regelmæssig pileform og front mod vest. Anlægget indesluttes af en kraftig vold med foranliggende grav: Længden er ca. 100 m. Vold og grav er svagest på værkets bagside (østsiden). Gravens bredde er her 7 m, dybden er ca. 2 m. På de andre sider er bredden ca. 12 m og dybden mindst 3 m. Graven er delvis vandfyldt mod S og V. Volden er mindst 2,5 m høj, og bredden er hen ved 12 m i voldkronen. Indgangen er midt på østsiden. Kaponiere. Straks Ø for portindgangen ses det runde jordværk af en kaponiere. Tilsvarende værker ses i anlæggets SV og NV hjørner samt midt på vestsiden, hvor fronten knækker. Traverser. På østvolden findes på begge sider af indgangen 3 traverser. På vestvolden ses 11, hvoraf den midterste befinder sig ud for knækket på fronten og fortsætter ind over terraplanet, så anlægget deles i en nordlig og en sydlig halvdel (Hovedtraversen). På nord- og sydvolden findes 3 traverser hvert sted. I det indre ses rester af blokhuse og magasiner. Fredningsgrænsen følger gravens yderste kant, men er i N og V dog sammenfaldende med skellet. Dansk Skanse V og VI. Tysk skanse X omslutter Dansk Skanse V og en væsentlig del af Dansk Skanse VI. De 2 skansers ildlinie er markeret med hvide betonkantsten. De danske skanser er omfattet af fredningen. Skanse V er totalt udjævnet og kun synlig ved ildliniemarkeringen. Det viser en tresidet lynette med front mod (VN)V og åben mod Ø. Den måler ca. 37 m i NS og 14 m i ØV. Skanse VI er helt ødelagt af den tyske skanse. Det ses kun som den markerede ildlinie, der snor sig op over den tyske vold i nord. Ildlinien viser et uregelmæssigt lukket 5-sidet anlæg med front mod NV og indgang i SØ. Rester af Skanse VI's barakfundament med affaset kant er frilagt i syd-, øst- og nordkanten af en tysk travers. 8 meter øst for ca. midten af den N-S gående ildliniemarkering ses 2 betonblokke i en grube. Blokkene står med en indbyrdes afstand af ca. 2 m og måler ca. 0,5 x 0,5. De er ca. 0,6 m høje. Det er muligvis fundamenter til rullebroen i den danske skanse. Skanse VI måler NS 75 m og 70 m ØV. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten m.v. med egen fredning: 4311:74-82. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Indskrænkning af beskyttelsezonen. Ejendommen matr. 424 ligger inden for beskyttelseszonen, mens 378 og 376 strejfes. Beskyttelseszonen indskrænkes ikke, da det er vigtigt af hensyn til oplevelsen af skanserne at have kontrol over forlandet. *** Historie *** Tysk Skanse X. Som skansen så ud op til kampen i 1864: Skanse V. Dette var den højest beliggende skanse, en meget lille åben lynet udstyret med 5 kanoner. Skanse VI. En lukket skanse med 15 kanoner, blokhus og krudtkamre. Stillingen blev yderlig forstærket med 3 morterer. Oven på ruinerne af skanse V og VI byggede preusserne i efteråret 1865 det store fæstningsværk Skanse X, og det er voldene herfra, der endnu kan ses. Indenfor volden blev der efter 1884 anlagt en stor flad plads med en forhøjning, og her modtog Kong Christian X en deputation af sønderjyder den 11. juli 1920. Siden er den gamle skanse blevet kaldt "KONGESKANSEN".

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSkanse. (Tysk Skanse X).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links