Stenen set fra øst
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431176
Sted- og lokalitetsnummer
230302-198
Anlæg
Mindesmærke, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.); Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1920 e.Kr. - 1924 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten over Dybbølskanserne. Plade af sandsten, liggende op ad travers på stenpostament, flankeret af to stenkugler. Pladen er 205 cm høj, 112 cm bred og 15 cm dyb. Foran stenen og postamentet er en halvcirkel af beton. Udenfor stenens langside er en hæk. Indskrift: Versaler, ophøjede bogstaver, ikke malede, under Chr. X navnetræk med krone og palmeblad. GENFORENINGEN TIL MINDE BLEV DYBBØL SKANSER ERHVERVEDE VED EN LANDSINDSAMLING OG I AARET 1924 DEN 18 APRIL OVERDRAGNE DEN DANSKE STAT SOM NATIONALPARK DENNE STEN STÅR I KONGESKANSEN HVOR KONG CHRISTIAN DEN TIENDE I AARET 1920 DEN 11 JULI MODTOG DE TROFASTE DANSKE DER VENDTE TILBAGE TIL FÆDRELANDET Beliggenhed: Midt i Kongeskansen (fr.nr. 4311:15).

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderDansk mindesten over Dybbølskanserne.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2014
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Registrering via historisk dokumentation - KulturstyrelsenGenforeningssten opstillet i 1924 på det sted hvor den danske konge opholdt sig på skansen under fejringen af Sønderjyllands Genforening med Danmark på Dybbøl Banke den 11. juli 1924. Mindesmærket er udført af billedhugger Olrik efter tegning af arkitekt Brummer

Mindesmærke

Mindesmærker er erindringssteder over eksempelvis en begivenhed eller en person og består som oftest af en sten med en inskription, der forklarer om anledningen til, at mindesmærket er blevet rejst. Mindesmærker findes overalt i landet og er som regel rejst på det sted, begivenheden fandt sted, eller et sted, som den mindede person havde en tilknytning til. Læs videre her.

Mindesmærker i Danmark

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links