Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431112
Sted- og lokalitetsnummer
230302-173
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk Skanse II Fredningsbeskrivelse: Skansen er helt udjævnet og fremtræder næppe i terrænet. Ildlinjen er markeret med hvide kantsten, som danner en 6-sidet figur med front mod vest og indgang mod øst. Største længde i Ø-V retning er ca. 50 m og ca. 65 m i N-S. Sydlige krudtmagasin er totalt sprængt. Ruinerne ses i en grube, der måler ca. 12 x 10 m. Gruben er knap 1 m dyb og i den ses et halvt hundrede større og mindre betonfragmenter og brokker. Nordlige krudtmagasin er sprængt fuldstændig. Ruinerne findes i en grube der er ca. 10 x 7 m stor og op til 1,5 m. Der ses i alt hen ved 30 betonfragmenter. Fundament af barak. Det frilagte fundament befinder sig ca. 15 m N for det sydlige krudtmagasin. Orienteringen er ca. ØV og det måler 20 x 7 m. Det er ca. 0,5 m bredt og ca. 0,5 m højt over det indvendige plan. I midteraksen (orientering ØV) ses 4 tagstolpe- eller pillefundamenter, der hver måler 1 m i længden og er ca. 0,5 m brede og hen ved 0,5 m høje. Fredningsgrænsen ligger 20 m fra ildlinjen. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten m.v. med egen fredning: 4311:99-107. *** Ikke medtaget i fredningsbeskrivelsen *** Som skansen så ud op til kampen i 1864: Lukket skanse af samme type som I og IV oprindelig med plads til 10 kanoner, der til dels blev udskiftet med 4 riflede kanoner. De kunne som de eneste nå over Vemmingbund. Skansen er senere udgravet, og man fandt hele blokhusfundamentet, en muret brønd samt en rullebro over graven.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSkanse.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links