Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
4311101
Sted- og lokalitetsnummer
230302-187
Anlæg
Genforeningssten, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1920 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk mindesten fra 1864. Kantstillet rødagtig sten af granit, med indlagt kobberplade, på sokkel af liggende sten, der hviler på et lille fundament af mindre sten. Facaden er ca. 85 cm høj, 75 cm bred og ca. 50 cm tyk. Den liggende sten er ca. 120 cm lang. Bronzepladen er 43 cm bred og 29 cm høj og har ophamrede bogstaver. Indskrift: Sort skrift, versaler. TIL MINDE OM DE HELTEMODIGE FORSVARERE AF SKANSE II UNDER KAMPENE I 1864. REJST VED GENFORENINGEN 1920 AF SØNDERJYDSK KOMMANDO Beliggenhed: Stenen står i den østlige del af Skanse II (fr.nr. 4311:12).

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderDansk mindesten fra 1864.
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland
2018
Registrering via historisk dokumentation - KulturstyrelsenSønderjysk Kommando placerede ved Genforeningen i 1920 dette Genforeningsmindesmærke på Skanse 2, hvor bataljonens mandskab i 1864 havde udvist særlig mod og dygtighed under kampene i 1864. Det er oberst C.C.F. Moltke, Sønderjysk Kommando, der forfattede indskriften på metalpladen, der er fastnaglet til mindestenen.

Genforeningssten

Genforeningen skabte en stor glæde, der kom til udtryk i talrige mindesmærker rejst rundt i hele landet. De fleste er rejst af sogneråd eller lokale foreninger og består af store kampesten med indskrifter som ”Til minde om Genforeningen 1920”. Ofte blev der også rejst flagstænger ved mindesmærkerne, der blev festligt indviet med sange, taler og deltagelse af lokale veteraner fra krigen i 1864. Læs videre her.

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links