4311-18-1
.

Faktaboks

Kommune
Sønderborg Kommune
Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere
Fredningsnummer
431118
Sted- og lokalitetsnummer
230302-179
Anlæg
Skanse, Nyere tid (dateret 1860 e.Kr. - 1869 e.Kr.)

Original fredningstekst

Dansk Skanse IX (Tysk Skanse IX) Fredningsbeskrivelse: Uregelmæssigt 5-sidet jordværk med front mod (N)V. Længde NS 300 m, bredde ØV 200 m. Indgang i (S) Ø-side. Værket består af en omgrænsende jordvold med foranliggende grav. Graven har på anlæggets bagside (SØ) en bredde af 12 m. Dybden er op til 3,5 m (i NØ), på de øvrige sider er bredden noget større nemlig 15-20 m, men dybden er kun ca. 3 m. I gravens SV-, NV- og NØ-hjørner ses runde jordværker, der har rummet kaponierer. Volden har på østsiden en kronebredde på ca. 12 m, mens den i fronten er ca. 18 m bred. Højden er i skansens ryg op til ca. 2 meter og i øvrigt ca. 2,5 m. Traverser. På anlæggets bagerste vold findes 3 (4) traverser og på fronten ses et tilsvarende antal. Frit på terraplanet findes desuden flere traverser o.l. her i blandt en dobbelt, der antagelig har rummet et ammunitionsmagasin. Fredningsgrænsen følger i øst gravens ydre afgrænsning, og er på de øvrige sider sammenfaldende med skellet. Dansk Skanse IX. Tysk Skanse IX indeholder Dansk Skanse IX dog således, at den danske skanses nordvestlige halvdel ligger uden for den tyske. Ildlinjen er markeret med hvide kantsten. Den danske skanse er omfattet af fredningen. Ildlinjemarkeringen, der ikke er fuldstændig, viser et 5-sidet anlæg med front mod SV og indgang mod Ø. Bredden er ca. 50 m, længde ligeledes ca. 50 meter. Indenfor ildlinjemarkeringen findes følgende ruiner af anlæg: Søndre krudtmagasin. Ruinen af krudtmagasinet ses i en grube, der måler 10 x 8 x 1 m. gruben rummer i alt et halvt hundrede store betonblokke af det fuldstændigt sprængte magasin. Det NV-hjørne synes dog at være bevaret nogenlunde in situ. Barakfundament. Der ses 7 x 15 m af et 0,6 m bredt fundament. Fundamentet er sprængt og delvist fjernet, og hele den østlige del mangler. Midt i fundamentet se 3 pillefundamenter, der hver måler ca. 0,8 x 0,5 m. Mindesten. På det fredede areal findes følgende mindesten med egen fredning: 4311:130, 131. *** Historie *** Dansk Skanse IX (Tysk Skanse IX) Tysk Skanse IX. Som skansen så ud op til kampen i 1864: En lukket skanse med 10 kanoner, et blokhus og 2 krudtmagasiner. Resterne af skansen forsvandt i 1865 under den tyske fæstningsskanse IX, og det er resterne herfra som endnu kan ses.

Undersøgelseshistorie

2005
Tinglysning - KUAS, FortidsminderSkanse. (Tysk skanse IX).
2012
Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter - Museum Sønderjylland

Skanse

Skanse, militært befæstningsanlæg, oftest et jordværk. Skansen kan være et enkeltanlæg, fx en kystskanse, som de blev brugt under krigen 1807-14, eller et led i en større feltbefæstning, fx skanserne i Dybbøl 1864. Læs videre her.

Nyere tid

Nyere tid dækker perioden efter indførelsen af enevælden i 1660 og frem til i dag. De beskyttede fortidsminder fra perioden er en meget varieret gruppe af eksempelvis krigergrave fra de slesvigske krige, forsvarsanlæg fra 1. Verdenskrig og anlæg i relation til infrastrukturen, såsom hulveje, broer, jernbanedæmninger, milesten og kilometersten. Desuden omfatter de industrielle anlæg af mange slags, mølleanlæg med kanaler og diger, engvandingskanaler, mange typer anlæg i marsken, købstadsdiger, hovedparten af de beskyttede sten- og jorddiger, mindesten mv. Læs videre her.

Videre læsning

Læs videre om

Eksterne links