Som i resten af Vendsyssel er dialekten i Brønderslev Kommune vendelbomål. Det er især de ældre, der bruger mange dialekttræk, mens de yngre taler et jyskpræget standardsprog med ret få lokale træk. Generationen midt imellem har tyndet ud i dialekttrækkene. De har et udpræget jysk tonefald og udelader den udlydende vokal i tostavede ord som tjæ:n (tjene) og husk (huske), men kun få siger a (jeg).

V- udtales normalt som w i alle ord, og h udtales i forbindelserne hv- og hj- som hwa (hvad), hjæm’ (hjem). Når forbindelser som »kan du«, »var du«, »sku(lle) de« trækkes sammen til ét ord, bliver d’et til ð: ka-ð’u osv.

Derimod bruger man ikke længere lokale former som tjykken (køkken) og jik (gik), ligesom e:j (inden) og hujer (hundrede) er erstattet af e:n eller en og hunre. De fleste har også indført ð i ord som »ud« og »ude«. Af vokalerne er det kun i, y og u, som har lokalpræg, idet de kan udtales glidende: prij’s (pris) og snuw’s (snus). Betonet præposition har kort stødløs vokal i udlyd: »fra«, »på«, »i«, »af« (i vendinger som: »hvor er du fra«, »ved siden af«). Endelserne -ede og -et udtales som -e: læsse (læssede, læsset), køkne (køkkenet), og mange verber har bevaret en ældre lokal bøjning, fx graw’e (gravet) og fløt (flyttede, flyttet). Ældre ord som hå:w (huske) og bette (lille) bruges nu sjældent.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt