Brønderslev har ikke sat sig stærke spor i dansk litteratur, men det har den lille by Tise. I 1840’erne førte St.St. Blicher for alvor dialektdigtningen ind i dansk litteratur, og en lille menneskealder senere gjorde Ove Larsen Grønborg de første optegnelser på vendelbomål. Ove Larsen, der havde taget navn efter fødegården Grønborg i Tise Sogn, var lærer i Vester Brønderslev og kendte egnen ud og ind.

Da Meïr Aron Goldschmidt i 1865 udgav Dagbog fra en Reise paa Vestkysten af Vendsyssel og Thye, førte han også Tise ind i litteraturen. Fra Tise Kirke, på toppen af en høj bakke, kunne han skildre et vidtspændende panorama ud over bakkedalene ved Saltum, det »taarnskæve Ingstrup«, det hvide, rødtagede Børglumkloster, Lønstrup Klint og Løkken og langt mod syd Aalborg bakker. En »mægtig Udsigt« skriver han, mens Achton Friis til gengæld i De Jyders Land (1932-33) om selve Tise by skrev, at den var »usædvanlig grim at skue«.

Det skudsmål behagede ikke Jens Madsen Møller, der under forfatternavnet Jens Thise gav byen og egnen en usædvanlig plads i dansk litteratur. Allerede i hans første roman Niels Klinker som Ægtemand, Kriger og Politiker (1904) er store partier skrevet på vendelbomål, og i sine erindringer røber han, at denne Niels Klinker er tegnet over en farverig person, som han mødte i sin barndoms Thise. Med den romanrække, der begyndte med Sognefogdens Pigebørn (1918), leverede Jens Thise et omfattende stykke dansk dialektdigtning. Han sender her en hilsen til Goldschmidt, men fører samtidig sin skildring af egnen op til sin tid, bl.a. med folkemøde og højskoleforedrag på Thise Bakker, her dog kaldet Tirslev Bakker – eller som det hedder på egnen: Vendsyssels Himmelbjerg. Jens Thise blev vakt for højskolelivet på Stenum Højskole, men arbejdede i øvrigt som landmand sideløbende med et stort og varieret forfatterskab, bl.a. med en tæt skildring af det traditionsrige Tise Marked.

I nyere litteratur er Brønderslev kendt som en inspiration for Jussi Adler Olsen, hvis far var ansat på byens psykiatriske sygehus. I sommeren 2011 begyndte en 16-årig Yahya Hassan på Brønderslev Forfatterskoles begynderhold.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Brønderslev Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Litteratur