På Asaa Havn ligger Asaa Havnemuseum, som drives af frivillige. Museet ligger i et tidligere fiskerhus og viser genstande fra fiskeriets historie. Museet er grundlagt ca. 1992 og er udvidet flere gange, bl.a. med en forstavn og et styrehus som tilbygninger til fiskerhuset.
.

Det ældste museum i Brønderslev Kommune er formentlig Try Museum, der blev oprettet i 1929 på initiativ af højskoleforstander fra Try Højskole Frode Fogt.

I 2012 blev Vildmosemuseet i Brønderslev lagt sammen med Try Museum og Dorf Møllegård under navnet Museerne i Brønderslev Kommune. Et stort antal frivillige sørger i dag for at holde Museerne i Brønderslev Kommunes mange udstillingssteder åbne for publikum.

De ikkestatsanerkendte kulturhistoriske museer i kommunen er alle oprettet på initiativ af lokale ildsjæle og drives udelukkende af frivillige. Her kan nævnes Asaa Havnemuseum (oprettet ca. 1992), der er indrettet i et af de røde træhuse fra 1930’erne, som ligger på række i Asaa Havn, og som bl.a. blev brugt til redskabsskure af fiskerne. I 2016 åbnede Psykiatrihistorisk Museum.

Videre læsning

Læs mere om Kultur i Brønderslev Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv