Den dag de skulle til tyregilde så ville han ride en klod (plag) til, og han red jo så derud ... og så sad de jo og fik en dråbe kaffe, førend de gik ud og så på tyren ... og ved de havde set det, kreaturet.
.

Uden for Nyborg var dialekten stødløs i den sydlige del af kommunen, mens der mod nord var stød på visse ord. I mange enstavelsesord var stødet erstattet af en stigende tone fx ˊdaw, ˊiw (dag, ud). Man brugte hankøn (jf. tyjˀ ri, i klåˀ jd i boksen), og sagde ˛ˀ j ga˛ˀ j (den gang) og riˀe, suˀe (red, så). I 2020 er kun tonegangen tilbage og måske u, ha˛, ette, kaf (ud, han, ikke, kaffe) og en vending som ve(d) de sku(lle) til å hjem, og der er ikke stor forskel på land og by.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Nyborg Kommune

Læs også om

Se alle artikler om Dialekt