Udstillingerne i Borgmestergården i Nyborg, som i 2009 blev en afdeling i det nye, fusionerede Østfyns Museer, fortæller bl.a., som det ses på billedet, om livet i Nyborg i middelalderen og renæssancen og om Nyborgs rige købmænd Mads Lerche og dennes søn Jakob Lerche, som sad på borgmesterposten i Nyborg i årene 1584‑1658.
.

Østfyns Museer, der opstod i 2009 som en fusion af Nyborg Museum og Kertemindeegnens Museer, har det kulturhistoriske og arkæologiske ansvar i Kerteminde og Nyborg Kommuner. Nyborg Museumsforening blev stiftet i 1911 med skoleinspektør Ernst Petersen som formand. Han overtalte den kunstinteresserede apoteker i Vester Skerninge, Albert Sibbernsen, som var opvokset i Nyborg, til at restaurere købmandsgården Borgmestergården i Slotsgade i Nyborg, også kaldet Mads Lerches Gård, for her at indrette Nyborg Museum. Efter restaureringen 1914‑18 fik Nationalmuseet bygningen i eje på betingelse af, at den ud over Nyborg Museum også skulle rumme byens første offentlige bibliotek; biblioteket flyttede i 1939 til en til formålet opført bygning. Museumsforeningen fik overdraget Borgmestergården fra Nationalmuseet i 1980.

Ud over Borgmestergården har Nyborg Slot siden 2009 været en del af Østfyns Museer. En del af administrationen holder til i Nyborgs gamle Ting- og Arresthus på Stendamsgade, som ejes af kommunen. Nyborg Lokalhistoriske Arkiv består af de tre lokalhistoriske arkiver i hhv. Nyborg, Ørbæk og Ullerslev. Arkiverne ledes af Nyborg Bibliotek.

Videre læsning

Læs mere om kultur i Nyborg Kommune

Læs videre om

Læs også om

Se alle artikler om Kulturhistoriske museer og kulturarv